در عکسها: دنیای ورزش در سال 2020 گالری

[ad_1]

چهره های این ورزش در سال 2020 ، جدید و قدیمی ، آشنا بودند.

اما تصویری که امسال بیشترین تعریف را در داخل و خارج از مزارع ، الماس ، دادگاه ها و دوره های مختلف در سراسر جهان داشته است.

COVID-19 برنامه های خراب و مرتب شده ، فصول کوتاهتر و مسابقات را لغو کرد.

اما پس از یک وقفه کوتاه ، این ورزش توانست ادامه یابد.[ad_2]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>