دستگیری فروشنده لوازم خانگی تقلبی در کشمیر

[ad_1]


سرهنگ حسین احمدی ، فرمانده پلیس کاشمر گفت: پس از اعزام چند شهروند برای کسب اطلاعات به پلیس.

[ad_2]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>