دعوت از انجمن رهبران رسانه برای شرکت در دور دوم انتخابات نماینده رهبران مسئول / پشتیبانی پدرام پاک آئین

دعوت از انجمن رهبران رسانه برای شرکت در دور دوم انتخابات نماینده رهبران مسئول / پشتیبانی پدرام پاک آئین


5fb919c072c9c_2020-11-21_17-14

انجمن رهبران رسانه با صدور بیانیه ای از مدیران رسانه های سراسر کشور برای شرکت در دور دوم انتخاب نماینده مدیران ارشد دعوت کرد و پدراما پاک آئین را به عنوان کاندیدا معرفی کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

من مدیر عامل و رأی دهنده هستم

دور دوم انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت در تاریخ 4 دسامبر برگزار می شود و دور اول با اشتیاق و مشارکت بالای همکاران برگزار شد.

روسای محترم نشریات و سایت های خبری سراسر کشور با مسئولیت خارق العاده خود ثابت کرده اند که به هیچ وجه از انجام وظایف و مسئولیت های اجتماعی و صنفی خود خجالت نمی کشند.
همکاران و کارمندان شما در انجمن صنفی رهبران رسانه صمیمانه و صمیمانه از شما عزیز به خاطر این حمایت مثال زدنی از صنف سپاسگزارم.
همکاران عزیز ، در نیمه راه و مرحله دوم و آخر انتخابات 4 آذر نه تنها از مرحله اول اهمیت کمتری ندارد بلکه از مرحله اول نیز بسیار مهمتر است.
زیرا با حمایت از آرا ones عزیزان شما ، نماینده شما در هیئت نظارت بر مطبوعات حضور خواهد داشت و تعداد آرا loved عزیزان شما از سخنرانی وی در این زمینه پشتیبانی می کند.

این واقعیت که بیش از هزار نفر از مدیران در مرحله اول به انجمن آنها پیوستند تا گزینه پیشنهادی را از بین همه نامزدهای محترم و عزیز انتخاب کنند ، ما را بسیار خوشحال و افتخار کرد.
امیدوارم در تاریخ 4 دسامبر میزان حمایت و همدردی شما عزیزان بیشتر از گذشته شود و دو برابر شود ، به این دلیل که به دلیل مسئولیت سنگین و جدی که در رسانه های خود دارید ، در انتخاب نماینده ما شرکت کنید. به هیئت نظارت بر مطبوعات ما او را به دلیل شرکت در جلسات هیئت نظارت اخراج خواهیم کرد.
با یادآوری این نکته مهم که “همه ما مدیرعامل هستیم و رأی خواهیم داد و از حق رأی خود استفاده خواهیم کرد” ، هیئت مدیره انجمن مدیران رسانه پس از بررسی ها و مذاکرات لازم با کارشناسان و پیشکسوتان ، کاندیدای مورد حمایت خود را از بین کلیه نامزدهای عزیز و افتخاری معرفی کرد او نماینده آقای “پدراما پاک آین” نامزد منتخب شما عزیزان است.
با انتخاب و اجرای کلیه برنامه ها و اهداف مشترک وی با انجمن مدیران رسانه ، فضای مناسب تر و اصولی تر ، به ویژه طرحی برای ایجاد خانه ای از مدیران مسئول که بر امور هیئت نظارت انجمن نظارت داشته و امور را برای همکاران و صنف تسهیل می کند.

ما می خواهیم قلب شما سبز ، بدن شما پر از سلامتی و چشمان شما همیشه روشن باشد.

انجمن مدیران رسانه

انجمن رهبران رسانه با صدور بیانیه ای از مدیران رسانه های سراسر کشور برای شرکت در دور دوم انتخاب نماینده مدیران ارشد دعوت کرد و پدراما پاک آئین را به عنوان کاندیدا معرفی کرد.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fb919c072c9c_2020-11-21_17-14

متن این بیانیه به شرح زیر است:

من مدیر عامل و رأی دهنده هستم

دور دوم انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت در تاریخ 4 دسامبر برگزار می شود و دور اول با شور و شوق و تمجید از همکاران برگزار شد.

روسای محترم نشریات و سایت های خبری سراسر کشور با مسئولیت خارق العاده خود ثابت کرده اند که به هیچ وجه از انجام وظایف و مسئولیت های اجتماعی و صنفی خود خجالت نمی کشند.
همکاران و کارمندان شما در انجمن صنفی رهبران رسانه صمیمانه و صمیمانه از این حمایت مثال زدنی از صنف صمیمانه تشکر می کنند.
همکاران عزیز ، در نیمه راه و مرحله دوم و آخر انتخابات 4 آذر نه تنها از مرحله اول اهمیت کمتری ندارند بلکه از مرحله اول نیز بسیار مهمتر هستند.
زیرا با حمایت از آرا of عزیزان شما ، نماینده شما در هیئت نظارت بر مطبوعات حضور خواهد داشت و تعداد آرا loved عزیزان شما از سخنرانی وی در این زمینه پشتیبانی می کند.

این واقعیت که در مرحله اول بیش از هزار نفر از مدیران به انجمن آنها پیوسته اند تا گزینه پیشنهادی را از بین همه نامزدهای محترم و عزیز انتخاب کنند ، ما را بسیار خوشحال و افتخار کرد.
امیدواریم در تاریخ 4 دسامبر میزان حمایت و همدردی شما عزیزان بیشتر از قبل شود و دو برابر شود ، به همین دلیل به دلیل مسئولیت سنگین و خطیری که در رسانه های خود دارید ، مشارکت کنید در انتخاب نماینده ما برای هیئت نظارت بر مطبوعات. ما او را برای حضور در جلسات هیئت نظارت کسر خواهیم کرد.
با یادآوری این نکته مهم که “همه ما مدیرعامل هستیم و رأی خواهیم داد و از حق رأی خود استفاده خواهیم کرد” ، هیئت مدیره انجمن مدیران رسانه پس از بررسی ها و مذاکرات لازم با کارشناسان و پیشکسوتان ، کاندیدای مورد حمایت خود را از بین کلیه نامزدهای عزیز و افتخاری معرفی کرد او نماینده آقای “پدراما پاک آین” نامزد منتخب شما عزیزان است.
با انتخاب و اجرای کلیه برنامه ها و اهداف مشترک با انجمن مدیران رسانه ، شرایط مناسب تر و اصولی تر ، خصوصاً طرح ایجاد خانه ای از مدیران مسئول که بر امور هیئت نظارت بر انجمن نظارت و امور را برای همکاران و صنف تسهیل می کند.

ما می خواهیم قلب شما را سبز ، بدنتان را پر از سلامتی و چشمانتان را همیشه روشن کنیم.

انجمن مدیران رسانه

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>