رئیس جمهور بدون نام! / بررسی وضعیت روسای جمهور پس از انقلاب و پیش بینی های رئیس جمهور بعدی

[ad_1]


سعید حجاریان نوشت: پس از انقلاب ، همه روسای جمهور 8 سال و دو دوره در قدرت بودند

[ad_2]

مطالب جدید  لحظه غرق شدن کشتی ایرانی در خور عبدالله بندر آمکسار / فیلم |