رئیس مجلس نباید طوری رفتار کند که انگار فقط او می فهمد ، سایر نمایندگان نمی فهمند / حتی معاون وزیر هم به نماینده اهمیت نمی دهد ، چه رسد به وزیر!

[ad_1]

5fc4df6fddc7d_2020-11-30-30_15-32

یکی از اعضای کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است که بزرگترین نقطه ضعف این دوره نمایندگی بیشتر و تمرکز بر رئیس مجلس است.

محمود احمدی بیگش در دهم آذر ماه در گفتگو با فرا خبر ، با اشاره به گذشت شش ماه از آغاز مجلس یازدهم ، نتایج این دوره را ارزیابی کرد و گفت: “چندین ماه از مجلس یازدهم می گذرد و ما نمی توانیم برآوردی ارائه دهیم. بیایید دقیقاً کار این دوره را شرح دهیم ، اما می توان به آن نمره قابل قبولی داد ، با این وجود اشکالاتی نیز دارد.

یکی از اعضای کمیسیون مشاوره ملی امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقاط ضعف قوه مقننه گفت: نقاط ضعف مجلس یازدهم بیشتر در حوزه ای است که شعار داده شده است و آنها گفتند مجلس باید آنها را راهنمایی کند تا آن را تغییر دهند. . و لازم نیست مانند دوره های قبلی باشد ، لازم نیست رئیس باشد ، هیچ کس نباید نماینده بیشتری داشته باشد. متأسفانه این شعارها قبل از آغاز رسمی مجلس داده شده بود ، اما فراموش شد.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: انتقال مجلس به یک فرد آفت و سم بزرگی است و خسارت زیادی به بار خواهد آورد.

وی با تأکید بر اینکه در گذشته شاهد این رویه بوده ایم و همه به آن اعتراض داشته اند ، اظهار داشت: اگر همه نمایندگان اعم از هیئت مدیره یا رئیس هیئت رئیسه خود را در یک سطح ارزیابی کنند مجلس در جایگاه اصلی خود قرار خواهد گرفت. رئیس خود را نماینده تر نمی داند ، محور را نمی شناسد. وظیفه رئیس مدیریت امور داخلی در پارلمان و همچنین خارج از پارلمان است و اگر در اجلاس سه قوه شرکت کند ، باید از طرف 300 نماینده صحبت کند تا به قدرتمندترین صنعت تبدیل شود.

نمایندگان حتی اگر می خواهند با معاون وزیر ملاقات کنند باید یک هفته در صف منتظر بمانند. این تمسخر نمایندگان و اشتباه بزرگ مجلس است

این نماینده مجلس افزود: رئیس قوه مقننه نباید خود را در هنگام حضور در مجلس تازه وارد بداند ، این بدان معناست که وقتی نمایندگان مجلس استیضاح می کنند و موضوعی را مطرح می کنند ، رئیس مجلس باید مطابق با قوانین داخلی عمل کند و اعلام کند که در صورت عدم دریافت آن را دریافت می کند. انجام خواهد داد “. آهسته یعنی او می فهمد و بقیه نمایندگان هم نمی فهمند.

احمدی بیگش گفت: متأسفانه ما در مجلس یازدهم شاهد این معضل و چنین رفتاری هستیم و این بزرگترین ضعف قوه مقننه است و این رفتار نماینده را بی انگیزه می کند و بنابراین امروز نمایندگان باید توسط رئیس جمهور حمایت شوند. (طبق ماده 22 آیین نامه داخلی مجلس) تا زمانی که شأن و منزلت مجلس حفظ نشود ، اما این اتفاق نمی افتد و این حرمت حفظ نمی شود ، بنابراین نه وزرا به نمایندگان و حتی معاونان آنها اهمیت می دهند.

وی افزود: نمایندگان کار شخصی با وزرا انجام نمی دهند ، آنها مطالبات ساکنان حوزه انتخابیه و مردم ایران را می طلبند ، نمایندگان باید یک هفته در صف منتظر بمانند ، حتی اگر می خواهند با معاون وزیر ملاقات کنند. این تمسخر نمایندگان و اشتباه بزرگ مجلس است.

یکی از اعضای کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است که بزرگترین نقطه ضعف این دوره نمایندگی بیشتر و تمرکز بر رئیس مجلس است.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fc4df6fddc7d_2020-11-30-30_15-32

محمود احمدی بیگش در دهم آذر ماه در گفتگو با فرا خبر ، با اشاره به گذشت شش ماه از آغاز مجلس یازدهم ، نتایج این دوره را ارزیابی کرد و گفت: “چندین ماه از مجلس یازدهم می گذرد و ما نمی توانیم برآوردی ارائه دهیم. بیایید دقیقاً کار این دوره را شرح دهیم ، اما می توان به آن نمره قابل قبولی داد ، با این وجود اشکالاتی نیز دارد.

یکی از اعضای کمیسیون مشاوره ملی امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقاط ضعف قوه مقننه گفت: نقاط ضعف مجلس یازدهم بیشتر در حوزه ای است که شعار داده شده است و آنها گفتند مجلس باید آنها را راهنمایی کند تا آن را تغییر دهند. . و لازم نیست مانند دوره های قبلی باشد ، لازم نیست رئیس باشد ، هیچ کس نباید نماینده بیشتری داشته باشد. متأسفانه این شعارها قبل از آغاز رسمی مجلس داده شده بود ، اما فراموش شد.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: انتقال مجلس به یک فرد آفت و سم بزرگی است و خسارت زیادی به بار خواهد آورد.

وی با تأکید بر اینکه در گذشته شاهد این رویه بوده ایم و همه به آن اعتراض داشته اند ، اظهار داشت: اگر همه نمایندگان اعم از هیئت مدیره یا رئیس هیئت رئیسه خود را در یک سطح ارزیابی کنند مجلس در جایگاه اصلی خود قرار خواهد گرفت. رئیس خود را نماینده تر نمی داند ، محور را نمی شناسد. وظیفه رئیس مدیریت امور داخلی در پارلمان و همچنین خارج از پارلمان است و اگر در اجلاس سه قوه شرکت کند ، باید از طرف 300 نماینده صحبت کند تا به قدرتمندترین صنعت تبدیل شود.

نمایندگان حتی اگر می خواهند با معاون وزیر ملاقات کنند باید یک هفته در صف منتظر بمانند. این تمسخر نمایندگان و اشتباه بزرگ مجلس است

این نماینده مجلس افزود: رئیس قوه مقننه نباید خود را در هنگام حضور در مجلس تازه وارد بداند ، این بدان معناست که وقتی نمایندگان مجلس استیضاح می کنند و موضوعی را مطرح می کنند ، رئیس مجلس باید مطابق با قوانین داخلی عمل کند و اعلام کند که در صورت عدم دریافت آن را دریافت می کند. انجام خواهد داد “. آهسته یعنی او می فهمد و سایر نمایندگان هم نمی فهمند.

احمدی بیگش گفت: متأسفانه ما در مجلس یازدهم شاهد این معضل و چنین رفتاری هستیم و این بزرگترین ضعف قوه مقننه است و این رفتار نماینده را بی انگیزه می کند و بنابراین امروز نمایندگان باید توسط رئیس جمهور حمایت شوند. (طبق ماده 22 آیین نامه داخلی مجلس) تا زمانی که شأن و منزلت مجلس حفظ نشود ، اما این اتفاق نمی افتد و این حرمت حفظ نمی شود ، بنابراین نه وزرا به نمایندگان و حتی معاونان آنها اهمیت می دهند.

وی افزود: نمایندگان کار شخصی با وزرا انجام نمی دهند ، آنها مطالبات ساکنان حوزه انتخابیه و مردم ایران را می طلبند ، نمایندگان باید یک هفته در صف منتظر بمانند ، حتی اگر می خواهند با معاون وزیر ملاقات کنند. این تمسخر نمایندگان و اشتباه بزرگ مجلس است.

[ad_2]