راه اندازی جلسه علنی مجلس درمورد رعایت پروتکل های بهداشتی / مطالعه عملکرد تولیدکنندگان خودرو در دستور کار

راه اندازی جلسه علنی مجلس درمورد رعایت پروتکل های بهداشتی / مطالعه عملکرد تولیدکنندگان خودرو در دستور کار


5fb9f3a1346fa_2020-11-22_08-44

جلسه امروز مجلس با رعایت پروتکل های مراقبت های بهداشتی آغاز شد. نمایندگان با تعداد کرسی های فردی در صحنه عمومی و تعداد زوج در ساختمان قانون اساسی و کمیسیون از طریق فضای مجازی در جلسه شرکت می کنند.

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد بیکر کلیباف صبح امروز (یکشنبه) آغاز شد.

تدوین برخی از مقررات مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور ، اصلاح فوری مضاعف ماده (54 اغلب) قانون مالیات های مستقیم ، لایحه مالیات بر ارزش افزوده و گزارش کمیسیون صنعت و معدن که درخواست درخواست بررسی شرکت های خودروساز از نظر کیفیت و قیمت را تأیید می کند در دستور کار جلسه امروز پارلمان است.

نمایندگان همچنین در مورد صنعت و معادن در مورد برنامه توسعه پایدار و تولید زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست تنظیم بازار ، لایحه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای ، پیش نویس توافق نامه انتقال محکومان بین دولت و فدراسیون روسیه توافق نامه های مربوط به کمک حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراسیون برزیل در جلسه امروز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

جلسه امروز مجلس با رعایت پروتکل های مراقبت های بهداشتی آغاز شد. نمایندگان با تعداد کرسی های فردی در صحنه عمومی و تعداد زوج در ساختمان قانون اساسی و کمیسیون از طریق فضای مجازی در جلسه شرکت می کنند.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fb9f3a1346fa_2020-11-22_08-44

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد بیکر کلیباف صبح امروز (یکشنبه) آغاز شد.

تدوین برخی مقررات مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور ، اصلاح مضاعف مضاعف ماده (54 اغلب) قانون مالیات های مستقیم ، لایحه مالیات بر ارزش افزوده و گزارش کمیسیون صنعت و معدن با تایید درخواست بررسی فعالیت شرکت های خودروسازی در دستور کار جلسه امروز پارلمان است.

نمایندگان همچنین در مورد صنعت و معادن در مورد طرح توسعه پایدار و تولید سازه های فلزی با رویکرد اصلاح سیاست تنظیم بازار ، لایحه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای ، پیش نویس توافق نامه انتقال محکومان بین دولت و فدراسیون روسیه در مورد مساعدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراتیو برزیل در جلسه امروز بحث خواهد شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>