رسول خطیبی: افرادی مانند عموی من حقیقت را می گویند و آنها را محروم می کنند
رسول خطیبی در یک نشست خبری پس از شکست تیمش از “سپاهان” با نتیجه 1 بر 0 گفت: از باشگاه “سپاهان”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>