روحانی در میدان جنگ علیه تاج کجا ایستاده است؟ / میزان بالای مرگ و میر ناشی از بیماری کرونر قلب حق مردم ایران نبود

روحانی در میدان جنگ علیه تاج کجا ایستاده است؟  / میزان بالای مرگ و میر ناشی از بیماری کرونر قلب حق مردم ایران نبود


5fb6a9a3691a2_2020-11-19_20-51

تاکنون بیش از 43000 ایرانی بر اثر بیماری کرونر قلب درگذشته اند. ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد قربانیان تاج را دارد. آیا این روند اجتناب ناپذیر بود؟

از همان ابتدای نفوذ ویروس تاج به داخل کشور ، تشکیل ستاد ملی مبارزه با فساد اقتصادی امید به نابودی سریع ویروس را افزایش داد. آنچه در ایتالیا ، اسپانیا یا حتی چین اتفاق افتاد.

با این حال ، ویروس کرونا نه تنها در “شنبه” وعده داده شده حسن روحانی از زندگی ایرانیان ناپدید نشد ، بلکه ایران رهبر موج های دوم و سوم ویروس شد.

اکنون ، نه ماه پس از ورود تاج به کشور و در آستانه جشن گسترده تاج ، افکار عمومی این سوال را دارند که آیا می توان این کار را برای مبارزه با ویروس انجام داد و آیا دولت حسن روحانی توانسته است تاج سلطنت را اداره کند.

شما در مورد آن چه فکر میکنید؟ آیا دولت روحانی نتوانست جان مردم را نجات دهد یا از همان ابتدا چاره ای جز رفتن نبود؟ نظر و نظر بگذارید

تاکنون بیش از 43000 ایرانی بر اثر بیماری عروق کرونر قلب جان خود را از دست داده اند. ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد قربانیان تاجگذاری را دارد. آیا این روند اجتناب ناپذیر بود؟

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

از همان ابتدای ورود ویروس Crown به کشور ، تشکیل ستاد ملی مبارزه با فساد “Crown” امیدها را برای نابودی سریع ویروس افزایش داد. آنچه در ایتالیا ، اسپانیا یا حتی چین اتفاق افتاد.

با این حال ، ویروس کرون نه تنها در “شنبه” وعده داده شده حسن روحانی از زندگی ایرانیان محو نشد ، بلکه ایران رهبر موج های دوم و سوم ویروس شد.

اکنون ، نه ماه پس از ورود تاج به کشور و در آستانه جشن گسترده تاج ، افکار عمومی این سال را مطرح می کند که آیا می توان در مبارزه با ویروس عملکرد بهتری داشت و آیا دولت حسن روحانی موفق به اداره تاج شده است؟

شما در مورد آن چه فکر میکنید؟ آیا دولت روحانی نتوانست جان مردم را نجات دهد یا از همان ابتدا چاره ای جز رفتن نبود؟ نظر و نظر بگذارید

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>