زلزله در مرز استانهای هرمزگان و فارس | آخرین خبرها

زلزله در مرز استانهای هرمزگان و فارس |  آخرین خبرها


5fa3886d02fd5_2020-11-05_08-36

زمین لرزه ای به بزرگی 4.1 ریشتر استان های هرمزگان و فارس را لرزاند.

زمین لرزه ای به بزرگی 4.1 ریشتر مرز بین استانهای هرمزگان و فارس – حوالی اشکانان را در ساعت 07: 35.43 لرزاند.

این زمین لرزه در عمق 21 کیلومتری زمین رخ داده است.

زمین لرزه ای به بزرگی 4.1 ریشتر استان های هرمزگان و فارس را لرزاند.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fa3886d02fd5_2020-11-05_08-36

زمین لرزه ای به بزرگی 4.1 ریشتر مرز بین استانهای هرمزگان و فارس – حوالی اشکانان را در ساعت 07: 35.43 لرزاند.

این زمین لرزه در عمق 21 کیلومتری زمین رخ داده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>