زمان بازگشت ترامپ به خانه است آخرین خبرها

زمان بازگشت ترامپ به خانه است  آخرین خبرها


5f9db7746730d_5f9db77467310

نامزد انتخابات ریاست جمهوری دموکرات گفت: “وقت آن رسیده که ترامپ کوله پشتی خود را برداشته و به خانه خود برود.”

جو بایدن در یک سخنرانی انتخاباتی در میشیگان بعد از ظهر شنبه با همراهی باراک اوباما گفت: “ما می توانیم طی سه روز این ریاست جمهوری را که کشور را تقسیم کرد ، در محافظت از مردم نتوانست و شعله نفرت را برافروخته ، پایان دهیم.” وجود دارد.

وی گفت: “برای من مهم نیست که ترامپ چگونه تلاش می کند.” هیچ چیز نمی تواند مردم این کشور را از رای دادن و بازگرداندن دموکراسی باز دارد.

باراک اوباما ، معاون اول رئیس جمهور با انتقاد از عملکرد ترامپ در بازدارندگی تاج در این کشور ، افزود: من هرگز پرچم سفید را برافراشته نخواهم کرد و تسلیم نخواهم شد. ما می خواهیم این ویروس را شکست دهیم و کنترل آن را در دست بگیریم.

بایدن در واکنش به اظهارات روز گذشته مبنی بر اینکه پزشکان عمداً تعداد مرگهای ناشی از تاجگذاری را به دلیل داشتن پول افزایش داده اند ، گفت: “این مرد چه بیماری دارد؟” من از این حرف پوزش میطلبم

وی همچنین رأی دادن به خود را رأی منصفانه علیه دروغ عنوان کرد و از افراد بیشتری خواست که به پای صندوق های رای بیایند.

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در تاریخ 3 نوامبر به پایان می رسد و ما باید منتظر نتایج باشیم.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری دموکرات گفت: “وقت آن رسیده که ترامپ کوله پشتی خود را برداشته و به خانه خود برود.”

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5f9db7746730d_5f9db77467310

جو بایدن بعد از ظهر شنبه در یک سخنرانی انتخاباتی در میشیگان گفت: “در طی سه روز می توانیم این دوره از ریاست جمهوری را که کشور را به دو بخش تقسیم کرده ، نتوانسته از مردم محافظت کند و شعله های نفرت را برافروخته ، پایان دهیم.” وجود دارد.

وی گفت: “برای من مهم نیست که ترامپ چگونه تلاش می کند.” هیچ چیز نمی تواند مردم این کشور را از رای دادن و بازگرداندن دموکراسی باز دارد.

باراک اوباما ، معاون اول رئیس جمهور با انتقاد از عملکرد ترامپ در بازدارندگی تاج در این کشور ، افزود: من هرگز پرچم سفید را برافراشته نخواهم کرد و تسلیم نخواهم شد. ما می خواهیم این ویروس را شکست دهیم و آن را کنترل کنیم.

بایدن در واکنش به اظهارات روز گذشته مبنی بر اینکه پزشکان عمداً تعداد مرگهای ناشی از تاجگذاری را افزایش داده اند زیرا وی برای آنها پول داشته است ، بایدن گفت: من از این حرف معذرت می خواهم.

وی همچنین رأی دادن به خود را رأی منصفانه علیه دروغ عنوان کرد و از افراد بیشتری خواست که به پای صندوق های رای بیایند.

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در تاریخ 3 نوامبر به پایان می رسد و ما باید منتظر نتایج باشیم.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>