زنجیر را از دایی ام دزدیدند آخرین خبرها

زنجیر را از دایی ام دزدیدند  آخرین خبرها


5f9ab7b4ed050_2020-10-29_16-08

دو سارق گردنبند طلای علی دی را هنگام موتور سواری ربودند.

دیروز بعدازظهر ، سارقان علی دی را هنگام ترک شرکت در خیابان آصف زعفرانی و سوار شدن به ماشین وی سرقت کردند.

دو سارق گردنبند طلای علی دی را هنگام موتور سواری ربودند.

در همین راستا پرونده ای در کلانتری 122 دربند تشکیل شده و تحقیقات برای شناسایی و بازداشت سارقان در حال انجام است.

دو سارق گردنبند طلای علی دی را هنگام موتور سواری ربودند.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5f9ab7b4ed050_2020-10-29_16-08

دیروز بعدازظهر ، سارقان علی دی را هنگام ترک شرکت در خیابان آصف زعفرانی و سوار شدن به ماشین وی سرقت کردند.

دو سارق گردنبند طلای علی دی را هنگام موتور سواری ربودند.

در همین راستا پرونده ای در کلانتری 122 دربند تشکیل شده و تحقیقات برای شناسایی و بازداشت سارقان در حال انجام است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>