زیردریایی های سپاه به دریا می روند / دامنه پهپادهای رزمی ، شناسایی و تهاجمی Neds بیش از هزار کیلومتر است
س. گفت: “85 تا 90٪ تجارت خارجی ایران از طریق دریا انجام می شود.”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>