سالها قدرت تلویزیون ، شما در مدرسه تحصیل کردید آخرین خبرها


5fca271e35e4e_5fca271e35e51

دیروز علی فروئی مدیر شبکه 3 در مورد آدل فردوسی پور صحبت کرد و این س aال واکنش آزاد نامداری ، مجری سابق تلویزیون را به همراه داشت.

پس از گفتگوی روز گذشته درباره فردوسی-پورو در اینستاگرام ، آزاد نامداری به علی فروعی نوشت:

راستش ، حضور در تلویزیون و سکوت سخت است.

آقای فروعی! شما سالها در مدرسه بوده اید ، در غیر این صورت می دانید که تلویزیون مکانی برای تبادل ایده است ، جایی که به مردم یاد می دهد با دیدگاه ها و نظرات مختلف با یکدیگر صحبت کنند. بگذارید یادآوری کنم که اکنون که کار به زنجیره رسیده است و خارج شدن از زنجیره قطعاً مسئله از جای دیگری است.

پ.ن: سالهای قدرت تلویزیون ، سالهای دانشگاه ما و ده یا یازده سال شما.

دیدن: گفتگوی جدید فروعی در مورد فردوسی پور / ما او را اخراج نکردیم ، صدا سیما از هم پاشید

دیروز علی فروئی مدیر شبکه 3 در مورد آدل فردوسی پور صحبت کرد و این س aال واکنش آزاد نامداری ، مجری سابق تلویزیون را به همراه داشت.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fca271e35e4e_5fca271e35e51

آزاده نامداری ، پس از گفتگوی روز گذشته درباره فردوسی-پورا در اینستاگرام ، به علی فرووی نوشت:

راستش ، حضور در تلویزیون و سکوت سخت است.

آقای فروعی! شما سالها در مدرسه بوده اید ، در غیر این صورت می دانید که تلویزیون مکانی برای تبادل ایده است ، جایی که به مردم یاد می دهد با دیدگاه ها و نظرات مختلف با یکدیگر صحبت کنند. بگذارید یادآوری کنم که اکنون که کار به زنجیره رسیده است و خارج شدن از زنجیره قطعاً مسئله از جای دیگری است.

مطالب جدید  کشف ژن های پیری | آخرین خبرها

پ.ن: سالهای قدرت تلویزیون ، سالهای دانشگاه ما و ده یا یازده سال شما.

دیدن: گفتگوی جدید فروعی در مورد فردوسی پور / ما او را اخراج نکردیم ، صدا سیما از هم پاشید