سخنگوی وزارت امور خارجه به قطعنامه حقوق بشر در ایران پاسخ می دهد آخرین خبرها

سخنگوی وزارت امور خارجه به قطعنامه حقوق بشر در ایران پاسخ می دهد  آخرین خبرها


5fb584c1899cb_2020-11-19_00-02

سخنگوی وزارت امور خارجه قانونی بودن پیش نویس قطعنامه دولت کانادا در مورد حقوق بشر در سازمان ملل و تکرار ادعاهای بی اساس را بر اساس ادعاهای نادرست خواند.

سعید حاتصبی زاده گفت: جای تأسف است که برخی کشورها از جمله کانادا از حقوق بشر و سازوکارهای بین المللی به عنوان ابزاری برای پیشبرد جاه طلبی ها و اهداف سیاسی خود استفاده می کنند.

وی تأكید كرد كه چنین اقدامات غیرسازنده ای نه تنها موجب ارتقا the جایگاه حقوق بشر و احترام به آنها در سراسر جهان نیست ، بلكه فقط به كلیشه های منفی و برچسب های سیاسی كشورهای مستقل دامن می زند.

خطیب زاده افزود: ما اقدامات دولت کانادا و سایر بنیانگذاران این قطعنامه را که نمونه بارزی از سو whichاستفاده از مفاهیم و ارزشهای متعالی حقوق بشر برای ارتقا mot انگیزه های کوته بینانه سیاسی است و نتیجه قانونی ندارد ، محکوم می کنیم.
این دیپلمات ارشد ایرانی با استناد به این واقعیت که 114 کشور از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد به مخالفت یا رد ریاکاری بنیانگذاران قطعنامه رای مثبت دادند یا رد کردند ، به جای همدلی ریاکارانه با حقوق بشر ، به دولت کانادا توصیه کرد. مردم ایران باید از حمایت از تروریسم اقتصادی دولت ایالات متحده علیه مردم ایران دست بردارند و از اعزام اراذل و اوباش مردم ایران که کانادا را به مکانی امن برای انتقال و سرمایه گذاری اموال غارت شده تبدیل کرده اند ، دست بردارند.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین خاطرنشان کرد: قطعنامه پیشنهادی کانادا که چندین سال با سیاست خصمانه آن در قبال جمهوری اسلامی ایران همخوانی داشت ، امروز توسط کمتر از نیمی از کشورهای عضو سازمان ملل از جمله رژیم صهیونیستی ، ایالات متحده ، عربستان سعودی و بحرین رأی داده شد. و امارات ، آلبانی ، انگلیس ، کانادا پذیرفته شد. 114 کشور به قطعنامه رای مخالف یا ممتنع دادند یا در جلسه رأی گیری شرکت نکردند.

سعید خطیب زاده از توصیف حامیان قطعنامه ضد ایرانی به عنوان “قابل توجه” ، اقدام شرم آور کانادا برای متحد کردن “گروه های دولت های بد در زمینه حقوق بشر” ، از جمله رژیم های آمریکا ، صهیونیست ، بحرین و آمریکا را برای آموزش حقوق بشر به مردم ایران خواند. وی از مقامات کانادایی خواست برای بهبود اقدامات غیرانسانی خود در داخل و خارج کشور و همچنین پایان دادن به سیاست سیستماتیک نسل کشی علیه کانادایی های کانادایی و پاسخگویی به همدستی رژیم سعودی و اسرائیل در ارتکاب جنایات علیه مردم یمن تلاش کنند. فلسطین باش

سخنگوی وزارت امور خارجه قانونی بودن پیش نویس قطعنامه دولت کانادا در مورد حقوق بشر در سازمان ملل و تکرار ادعاهای بی اساس را بر اساس ادعاهای دروغ خواند.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fb584c1899cb_2020-11-19_00-02

سعید حاتسبی زاده گفت: جای تأسف است که برخی کشورها از جمله کانادا از حقوق بشر و سازوکارهای بین المللی به عنوان ابزاری برای پیشبرد جاه طلبی ها و اهداف سیاسی خود استفاده می کنند.

وی تأكید كرد كه چنین اقدامات غیرسازنده ای نه تنها موجب ارتقا the جایگاه حقوق بشر و احترام به آنها در سراسر جهان نیست ، بلكه فقط به كلیشه های منفی و برچسب های سیاسی كشورهای مستقل دامن می زند.

خطیب زاده افزود: ما اقدامات دولت کانادا و سایر بنیانگذاران این قطعنامه را که نمونه بارزی از سو abuse استفاده از مفاهیم و ارزشهای متعالی حقوق بشر برای ارتقا انگیزه های کوته بینانه سیاسی است و هیچگونه اثر قانونی ندارد ، محکوم می کنیم.
این دیپلمات ارشد ایرانی با استناد به این واقعیت که 114 کشور از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد به رویکرد ریاکارانه بنیانگذاران قطعنامه رای مثبت دادند یا رد کردند ، به جای همدلی ریاکارانه با حقوق بشر ، به دولت کانادا توصیه کرد. مردم ایران باید از حمایت از تروریسم اقتصادی دولت ایالات متحده علیه مردم ایران دست بردارند و از اعزام مفسدان و سارقان مردم ایران که کانادا را به پناهگاه امن انتقال و سرمایه گذاری اموال غارت شده تبدیل کرده اند ، دست بردارند.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین خاطرنشان کرد: قطعنامه پیشنهادی کانادا که چندین سال با سیاست خصمانه آن در قبال جمهوری اسلامی ایران همخوانی داشت ، امروز توسط کمتر از نیمی از کشورهای عضو سازمان ملل از جمله رژیم صهیونیستی ، ایالات متحده ، عربستان سعودی و بحرین رأی داده شد. و امارات ، آلبانی ، انگلیس ، کانادا پذیرفته شد. 114 کشور به قطعنامه رای مخالف یا ممتنع دادند یا در جلسه رأی گیری شرکت نکردند.

سعید حاتصیب زاده ، توصیف حامیان قطعنامه ضد ایرانی را “چشمگیر” توصیف کرد ، این اقدام ننگین کانادا برای متحد کردن “گروهی از دولت های بد در زمینه حقوق بشر” ، از جمله رژیم های ایالات متحده ، صهیونیست ، بحرین و آمریکا است. وی از مقامات کانادایی خواست تا برای بهبود اقدامات غیرانسانی خود در داخل و خارج کشور و همچنین پایان دادن به سیاست سیستماتیک نسل کشی علیه کانادایی ها و پاسخگویی به همدستی رژیم سعودی و اسرائیل در ارتکاب جنایات علیه مردم یمن تلاش کنند. فلسطین باش

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>