سرانجام دیابت لباس استقلال را پوشید / عکس | آخرین خبرها

سرانجام دیابت لباس استقلال را پوشید / عکس |  آخرین خبرها


5f9943efa213b_5f9943efa213e

مهاجم مالیایی در تمرین امروز استقلال تهران شرکت کرد.

شیخ دیابات در تمرین امروز “آبی ها” شرکت کرد و برنامه های ستاد را انجام داد.

دیابات که صبح روز سه شنبه وارد تهران شد ، روز گذشته در یک بازی دوستانه مقابل شهرداری آستار شرکت کرد اما تمرین نکرد.

مهاجم مالیایی در تمرین امروز استقلال تهران شرکت کرد.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5f9943efa213b_5f9943efa213e

شیخ دیابات در تمرین امروز “آبی ها” شرکت کرد و برنامه های ستاد را انجام داد.

دیابات که صبح روز سه شنبه وارد تهران شد ، روز گذشته در یک بازی دوستانه مقابل شهرداری آستار شرکت کرد اما تمرین نکرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>