سردار حاجی زاده به تاج آلوده بود

سردار حاجی زاده به تاج آلوده بود

[ad_1]


چندین گزارش وجود دارد که سردار حاجی زاده ، فرمانده نیروی هوایی ایران ، به ویروس تاج مبتلا شد

[ad_2]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>