سوت فاجعه بار در شعارهای جلسات: “ما نمی گیریم” …! | خبر فوری

[ad_1]

5fc4f8e9bdd7a_2020-11-30-30_17-21

علی هزریان ، سخنگوی تهران که از مخالفان سرسخت برجام است ، کلمات “هر کجا” را یک باره و “هر زمان” را در هر زمان بیان می کند.

امروز در برنامه “بدون اینکه بدانیم” به سراغ اخبار جدید مهریه ، شکاف عجیب کانال 2 و ازدواج رسمی هنرمندان رفتیم که در زیر مشاهده می کنید:

https://www.youtube.com/watch؟v=VT5-uXEmFEE

علی هزریان ، سخنگوی تهران که از مخالفان سرسخت برجام است ، کلمات “هر کجا” را یک باره و “هر زمان” را در هر زمان بیان می کند.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fc4f8e9bdd7a_2020-11-30-30_17-21

امروز در برنامه “بدون اینکه بدانیم” به سراغ اخبار جدید مهریه ، شکاف عجیب کانال 2 و ازدواج رسمی هنرمندان رفتیم که در زیر مشاهده می کنید:

https://www.youtube.com/watch؟v=VT5-uXEmFEE

[ad_2]