شرایط سنی برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری مشخص شده است آخرین خبرها

شرایط سنی برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری مشخص شده است  آخرین خبرها

[ad_1]

5f9ed977f2d0b_2020-11-01_19-21

سخنگوی کمیسیون شوراهای پارلمانی گفت که این کمیسیون در حال بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است.

علی حدادی ، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی ، در مصاحبه ای درباره جزئیات جلسه عصر کمیسیون توضیح داد: بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری امروز در دستور کار اعضای کمیسیون قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در این جلسه تغییراتی در طرح مذکور ایجاد شد گفت: بر این اساس شرایط سنی برای شرکت در انتخابات از 40 سال به 70 سال تعیین شد و تعداد اسناد اداری از 8 به 6 سال تغییر یافت.

سخنگوی کمیسیون شوراهای پارلمانی تصریح کرد که با تصمیم امروز کمیسیون شورای شوراها ، استانداران نیز می توانند برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجمع عمومی ، طرحی را برای اصلاح مواد قانون انتخابات ریاست جمهوری تصویب کردند.

سخنگوی کمیسیون شوراهای پارلمانی گفت این کمیسیون در حال بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5f9ed977f2d0b_2020-11-01_19-21

علی حدادی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه ای به تشریح جزئیات جلسه عصر کمیسیون پرداخت و گفت: بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری امروز در دستور کار اعضای کمیسیون قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در این جلسه تغییراتی در طرح مذکور ایجاد شد گفت: بر این اساس شرایط سنی شرکت در انتخابات از 40 به 70 سال تعیین و دامنه پروتکل های اداری از 8 به 6 سال تغییر یافت.

سخنگوی کمیسیون شوراهای پارلمانی تصریح کرد که با تصمیم امروز کمیسیون شورای شوراها ، استانداران نیز می توانند برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند.

در جلسه علنی امروز ، مجمع عمومی طرحی را برای نمایندگان جهت اصلاح مواد قانون انتخابات ریاست جمهوری تصویب کرد.

[ad_2]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>