شروع پروژه های مهم و زیربنایی شهرداری اهواز قابل ستایش است خبر فوری

شروع پروژه های مهم و زیربنایی شهرداری اهواز قابل ستایش است  خبر فوری


5f9dc5326d9dc_2020-10-31_23-42

استاندار خوزستان در حاشیه این بازدید گفت: در شهرداری اهواز پروژه های بزرگ و بسیار خوبی در زمینه حمل و نقل وجود دارد که باعث کاهش بار ترافیک و تسهیل در تردد می شود.

استاندار خوزستان گفت: برخی از پروژه های اجرا شده توسط شهرداری در نهایت منجر به تفکیک و توازن تاسیسات در راستای انصاف و توسعه متوازن مناطق مختلف شهر خواهد شد و اجرای این پروژه های زیربنایی توسط شهرداری قابل تحسین است.

براساس یک خبر فوری به نقل از سایت شهرداری اهواز ؛ استاندار خوزستان ، گلومرضا شریعتی به همراه موسی شائری شهردار اهواز از روند اجرای پروژه های عمرانی بازدید و از آخرین وضعیت پروژه ها به دقت مطلع شدند.

استاندار خوزستان در حاشیه این بازدید گفت: در شهرداری اهواز پروژه های بزرگ و بسیار خوبی در زمینه حمل و نقل وجود دارد که باعث کاهش بار ترافیک و تسهیل در تردد می شود.

شریعت با بیان اینکه پروژه های شهری اهواز آینده پژوهی را مدنظر قرار داده اند ، اظهار داشت: اقداماتی در جهت بسته شدن موارد عقب مانده سالهای گذشته انجام می شود ، از جمله اجرای تقاطع های سطح نابرابر و برخی پروژه هایی که ازدحام ترافیک را کاهش می دهند و جابجایی را تسهیل می کنند. و توجه به شهر اهواز در دستور کار است ، که در نهایت منجر به تفکیک و توازن خدمات دادگستری شهر و توسعه متوازن مناطق مختلف شهر می شود.

استاندار خوزستان دلیل کندی و تاخیر در اتمام برخی پروژه ها را عدم همکاری ادارات مختلف عنوان کرد که همکاری دستگاه های مختلف با شهرداری اهواز را ضروری می کند. شهرداری به عنوان یک کارفرما باید پیمانکاران را ملزم به تسریع در اجرای پروژه کند.

شریعت افزود: “برخی ارگان ها در حال اجرای برخی از پروژه های شهری ، امکانات و غیره هستند. پس از این بازدید جلسه ای با حضور این ارگان ها برگزار می شود و سعی خواهیم کرد هماهنگی های لازم را برای رفع موانع ایجاد کنیم تا شهروندان بتوانند از این پروژه ها استفاده کنند.

در پایان استاندار خوزستان از شهردار و شورای شهر و مجموعه مدیریت شهری “اهواز” برای راه اندازی پروژه های مهم و زیربنایی در این شهر تشکر کرد و بار دیگر ادارات مختلف را موظف به همکاری و مساعدت مناسب با شهرداری اهواز کرد. سرعت بیشتری حاصل خواهد شد و شهروندان می توانند “اهواز” پیشرفته تر و پیشرفته تری داشته باشند.

در این بازدید سران معاونت فنی و عمرانی شهرداری نیز با ارائه گزارشی از روند اجرای پروژه و برخی کاستی ها ، به حل مشکلات موجود اشاره کرده و کارایی پروژه های عمرانی و فعلی را تشریح کردند.

گفتنی است ، امروز در سفر 4 ساعته استاندار خوزستان به همراه شهردار اهواز ، از کمربند ششم پل ، مسیر ارتباطی آن طرف پل ولایسک ، تقاطع سطح جانباز (زردشت) ، زیرگذر کیان آباد ، بلوار 44 متری کیانشهر بازدید کنید. میدان دانشگاه. باغها

استاندار خوزستان در حاشیه این بازدید گفت: در شهرداری اهواز پروژه های بزرگ و بسیار خوبی در زمینه حمل و نقل وجود دارد که باعث کاهش بار ترافیک و تسهیل در تردد می شود.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5f9dc5326d9dc_2020-10-31_23-42

استاندار خوزستان گفت: برخی از پروژه های اجرا شده توسط شهرداری در نهایت منجر به تفکیک و تعادل تاسیسات در راستای انصاف و توسعه متوازن مناطق مختلف شهر خواهد شد و اجرای این پروژه های زیربنایی توسط شهرداری قابل تحسین است.

براساس یک خبر فوری به نقل از سایت شهرداری اهواز ؛ استاندار خوزستان ، گلومرضا شریعتی به همراه موسی شائری شهردار اهواز از روند اجرای پروژه های عمرانی بازدید و از آخرین وضعیت پروژه ها به دقت مطلع شدند.

استاندار خوزستان در حاشیه این بازدید گفت: در شهرداری اهواز پروژه های بزرگ و بسیار خوبی در زمینه حمل و نقل وجود دارد که باعث کاهش بار ترافیک و تسهیل در تردد می شود.

شریعت گفت که پروژه های شهری اهواز به مسئله آینده نگری پرداخته اند: اکنون اقدامات لازم برای بسته شدن موارد عقب مانده سالهای گذشته انجام شده است ، از جمله اجرای تقاطع های سطح نابرابر و برخی از پروژه هایی که ازدحام ترافیک را کاهش می دهد و جابجایی را تسهیل می کند. و توجه به شهر اهواز در دستور کار است ، که در نهایت منجر به تفکیک و توازن خدمات دادگستری شهر و توسعه متوازن مناطق مختلف شهر می شود.

استاندار خوزستان دلیل کندی و تاخیر در اتمام برخی پروژه ها را عدم همکاری ادارات مختلف عنوان کرد که همکاری دستگاه های مختلف با شهرداری اهواز را ضروری می کند. شهرداری به عنوان یک کارفرما باید پیمانکاران را ملزم به تسریع در اجرای پروژه کند.

شریعت افزود: “برخی ارگان ها در حال اجرای برخی از پروژه های شهری ، امکانات و غیره هستند. پس از این بازدید جلسه ای با حضور این ارگان ها برگزار می شود و سعی خواهیم کرد هماهنگی های لازم را برای رفع موانع ایجاد کنیم تا شهروندان بتوانند از این پروژه ها استفاده کنند.

در پایان استاندار خوزستان از شهردار و شورای شهر و مجموعه شهر “اهواز” برای راه اندازی پروژه ها و زیرساخت های مهم در این شهر تشکر کرد و بار دیگر نهادهای مختلف را موظف به همکاری با شهرداری اهواز برای دستیابی به سرعت و توسعه بیشتر کرد. “اهواز” پیشرفته.

در این بازدید سران معاونت فنی و عمرانی شهرداری نیز با ارائه گزارشی از روند اجرای پروژه و برخی کاستی ها ، به حل مشکلات موجود اشاره کرده و کارایی پروژه های عمرانی و فعلی را تشریح کردند.

گفتنی است ، امروز در سفر 4 ساعته استاندار خوزستان به همراه شهردار اهواز ، از کمربند ششم پل ، مسیر ارتباطی آن سوی پل ولایت ، تقاطع سطح جانباز (زردشت) ، زیرزمینی کیان آباد ، بلوار 44 متری کیانشهر و نابرابر بازدید کنید. حوزه. باغها

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>