شهرداری از نام خیابان شجریان مطلع شد خبر فوری

شهرداری از نام خیابان شجریان مطلع شد  خبر فوری


5fb0f610853fb_2020-11-15_13-04

یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از تصمیم شورای شهر برای نامگذاری خیابان به نام استاد محمدرضا شجریان خبر داده است.

در همین رابطه ، حجت نظری گفت: سرانجام پس از اقدامات متعدد بعدی اعضای شورای شهر و مطالبات مردم ، شهردار تهران از تصمیم مقدماتی شورای شهر تهران مبنی بر نامگذاری جاده به نام استاد محمدرضا شجریان و به زودی خیابان فلامك كه قبلاً با تصویب شورای شهر بود ، خبر داد. این استاد موسیقی و آواز ایرانی را گرامی بدارید و به محمدرضا شجریان تغییر نام خواهد داد.

نظری با ابراز تأسف از عدم اجرای مصوبه شورا درباره نامگذاری این خیابان در زمان حیات استاد شجریان اظهار داشت: گرفتار.

یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه نامگذاری یکی از وظایف و اختیارات شورای شهر تهران بر اساس قانون است ، گفت: اسامی آنها لازم الاجرا شده و در این بین ما افتخار می کنیم که در این مدت انجام شده است بیش از نیمی از نام شهدای عزیز انقلاب اسلامی ، دفاع مقدس ، شهدای حرم و شهدای عزیز کشورمان و همچنین فعالان فرهنگی ، هنری و ورزشی نیز از علما و سایر نخبگان دیده شدند.

یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از تصمیم شورای شهر برای نامگذاری خیابان به نام استاد محمدرضا شجریان خبر داده است.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fb0f610853fb_2020-11-15_13-04

در همین رابطه ، حجت نظری گفت: سرانجام پس از چند اقدام بعدی اعضای شورای شهر و مطالبات مردم ، شهردار تهران از تصمیم مقدماتی شورای شهر تهران مبنی بر نامگذاری این جاده به نام استاد محمدرضا شجریان و به زودی خیابان فلامك كه قبلاً با تصویب شورای شهر بود ، خبر داد. به نام این استاد موسیقی و آواز ایرانی نامگذاری شده و به نام محمدرضا شجریان تغییر نام خواهد یافت.

نظری با ابراز تأسف از عدم اجرای مصوبه شورا درباره نامگذاری این خیابان در زمان حیات استاد شجریان اظهار داشت: گرفتار.

یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه نامگذاری یکی از وظایف و اختیارات شورای شهر تهران بر اساس قانون است ، گفت: اسامی آنها لازم الاجرا شده است و در این بین ما افتخار می کنیم که در این مدت انجام شده است بیش از نیمی از اسامی شهدای عزیز انقلاب اسلامی ، دفاع مقدس ، شهدای حرم و شهدای عزیز کشورمان و همچنین فعالان حوزه فرهنگی ، هنری ، ورزشی ، دانش پژوهان و سایر نخبگان نیز دیده شدند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>