شورش در کاخ سفید ؛ بایدن تهدید به حمله به کاخ سفید می کند آخرین خبرها

شورش در کاخ سفید ؛  بایدن تهدید به حمله به کاخ سفید می کند  آخرین خبرها


5fa573482abc1_2020-11-06_19-31

به گزارش ایندیپندنت ، کمپین بایدن تهدید کرد که اگر ترامپ از پذیرش شکست خودداری کند اشغالگران را از کاخ سفید بیرون خواهد کرد.

به گزارش ایندیپندنت ، کمپین بایدن تهدید کرد که اگر ترامپ از پذیرش شکست خودداری کند اشغالگران را از کاخ سفید بیرون خواهد کرد.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fa573482abc1_2020-11-06_19-31

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>