صاحب شرکت امنیتی در مورد سیستم غیر قابل اعتماد رأی دادن در ایالات متحده / فیلم صحبت می کند

صاحب شرکت امنیتی در مورد سیستم غیر قابل اعتماد رأی دادن در ایالات متحده / فیلم صحبت می کند


5fb41ccd9f978_2020-11-17_22-26

نرم افزار شرکت هایی که رأی گیری انجام داده اند فاقد استانداردهای امنیتی و ملی هستند ، بنابراین هرکسی که کمترین اطلاعات را در مورد هک شدن داشته باشد می تواند به سرور خود وارد شود و به راحتی اطلاعات را تغییر دهد.

نرم افزار شرکت هایی که رأی گیری انجام داده اند فاقد استانداردهای امنیتی و ملی هستند ، بنابراین هرکسی که کمترین اطلاعات را در مورد هک شدن داشته باشد می تواند به سرور خود وارد شود و به راحتی اطلاعات را تغییر دهد.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>