طراحی زیبا در ستایش کادر پزشکی خستگی ناپذیر آخرین خبرها

طراحی زیبا در ستایش کادر پزشکی خستگی ناپذیر  آخرین خبرها


5fb79091c53cb_2020-11-20_13-16

روزنامه نگار و کاریکاتوریست بزرگمر حسین پور این پروژه را در ستایش کادر پزشکی خستگی ناپذیر منتشر کرد.

روزنامه نگار و کاریکاتوریست بزرگمر حسین پور این پروژه را در ستایش کادر پزشکی خستگی ناپذیر منتشر کرد.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fb79091c53cb_2020-11-20_13-16

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>