طرح پارلمان برای یارانه دادن کالاهای اساسی رد شد آخرین خبرها

طرح پارلمان برای یارانه دادن کالاهای اساسی رد شد  آخرین خبرها


5fafee1e39f27_5fafee1e39f2b

یک نماینده هیئت امنا طرحی را برای الزام دولت به یارانه کالاهای اساسی در هیئت مدیره رد کرد.

“عباسعلی كددایی” روز شنبه گفت: در جلسه عصر شنبه هیئت امنا ، طرحی برای الزام دولت به پرداخت یارانه كالاهای اساسی در نظر گرفته شد و اعضای این هیئت به دلیل بار مالی مخالف این طرح بودند.

وی افزود: هیئت امنا به اصل 75 قانون اساسی این طرح اعتراض کرده است زیرا دولت بار مالی را به دوش نمی کشد.

بر اساس این طرح ، برای تأمین بخشی از معیشت خانوارهای کشور ، به ویژه خانوارها ، در نیمه دوم سال 1399 و ماهانه دولت موظف به تهیه و پرداخت یارانه خرید هر ایرانی تعریف شده در طرح وجود بود. خانوار (موضوع خط (31) جدول 14 قانون بودجه سال 1399 کل کشور) ، با وام به کارت یارانه های نقدی سرپرست خانوار.

در این طرح همچنین پیش بینی شده بود که خانوارهایی با درآمد زیر حداقل دستمزد دو برابر سایر خانوارها یارانه دریافت کنند.

مطابق اصل 75 قانون اساسی ، “پیشنهادهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در لوایحی که موجب کاهش درآمدهای عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می شود ، در صورت جبران کاهش درآمدها یا” بودجه جدید نیز شناخته می شود “در مجلس مطرح می شود.

یک نماینده هیئت امنا طرحی را برای الزام دولت به یارانه کالاهای اساسی در هیئت مدیره رد کرد.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fafee1e39f27_5fafee1e39f2b

“عباسعلی كددایی” روز شنبه گفت: در جلسه عصر شنبه هیئت امنا ، طرحی برای الزام دولت به پرداخت یارانه كالاهای اساسی در نظر گرفته شد و اعضای این هیئت به دلیل بار مالی مخالف این طرح بودند.

وی افزود: هیئت امنا به اصل 75 قانون اساسی این طرح اعتراض کرده است زیرا دولت بار مالی را به دوش نمی کشد.

بر اساس این طرح ، برای تأمین بخشی از معیشت خانوارهای کشور ، به ویژه خانوارها ، در نیمه دوم سال 1399 و ماهانه دولت موظف به تهیه و پرداخت یارانه خرید هر ایرانی تعریف شده در طرح وجود بود. خانوار (موضوع خط (31) جدول 14 قانون بودجه سال 1399 کل کشور) ، با وام به کارت یارانه های نقدی سرپرست خانوار.

در این طرح همچنین پیش بینی شده بود که خانوارهایی با درآمد زیر حداقل دستمزد دو برابر سایر خانوارها یارانه دریافت کنند.

مطابق اصل 75 قانون اساسی ، “پیشنهادهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در لوایحی که موجب کاهش درآمدهای عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می شود ، در صورت جبران کاهش درآمدها یا” بودجه جدید نیز شناخته می شود “در مجلس مطرح می شود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>