علت آسیب ریه به علت عروق کرونر | آخرین خبرها

علت آسیب ریه به علت عروق کرونر |  آخرین خبرها


5fa39e7122b80_2020-11-05_10-10

محققان دریافتند که زنده ماندن سلولهای پاتولوژیک به دلیل Covid 19 در ریه ها مهمترین علت آسیب ریه است.

این مطالعه اندام های داخلی 41 بیمار مبتلا به کوید 19 را که به دلیل بیماری فوت کرده اند ، از جمله ریه ها ، قلب ، کبد و کلیه ها ، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
در نتیجه این مطالعات ، که توسط محققان کالج کینگ لندن و با همکاری محققان دانشگاه تریست ایتالیا انجام شده است ، در بیشتر موارد ریه ها به شدت آسیب دیده و ساختار طبیعی بافت های ریه و تنفسی توسط مواد فیبری تغییر می کند. تقریباً 90٪ این بیماران دارای دو ویژگی منحصر به فرد Quid 19 بودند ، از جمله وجود ترومبوس در عروق ریوی و سلولهای چند هسته ای بزرگ غیر طبیعی در نتیجه همجوشی چندین سلول طبیعی. این نوع تشکیل غیر طبیعی سلول نتیجه عملکرد پروتئین کرونر ویروس است. این پروتئین سطح سلولهای آلوده به ویروس را تحریک کرده و آنها را با سلولهای سالم دیگر ریه مخلوط می کند.
محققان در ادامه دریافتند که ژنوم ویروس برای مدت طولانی در این سلولهای غیرطبیعی و سلولهای دیواره رگها وجود دارد و بقای این سلولهای آلوده به ویروس باعث ایجاد تغییرات ساختاری در ریه ها می شود.
گزارش کامل در مجله eBioMedicine منتشر شده است.

محققان دریافتند که زنده ماندن سلولهای پاتولوژیک به دلیل Covid 19 در ریه ها مهمترین علت آسیب ریه است.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fa39e7122b80_2020-11-05_10-10

این مطالعه اندام های داخلی 41 بیمار مبتلا به کوید 19 را که به دلیل بیماری فوت کرده اند ، از جمله ریه ها ، قلب ، کبد و کلیه ها ، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
در نتیجه این مطالعات ، که توسط محققان کالج کینگ لندن و با همکاری محققان دانشگاه تریست ایتالیا انجام شده است ، در بیشتر موارد ریه ها به شدت آسیب دیده و ساختار طبیعی بافت های ریه و تنفسی توسط مواد فیبری تغییر می کند. تقریباً 90٪ این بیماران دارای دو ویژگی منحصر به فرد Qovid 19 بودند ، از جمله وجود ترومبوس در عروق ریوی و سلولهای چند هسته ای غیرطبیعی بزرگ در نتیجه همجوشی چندین سلول طبیعی. این نوع تشکیل غیر طبیعی سلول نتیجه عملکرد پروتئین کرونر ویروس است. این پروتئین سطح سلولهای آلوده به ویروس را تحریک کرده و آنها را با سلولهای سالم دیگر ریه مخلوط می کند.
محققان در ادامه دریافتند كه ژنوم ویروس مدتها در این سلولهای غیرطبیعی و سلولهای دیواره رگها وجود دارد و بقای این سلولهای آلوده به ویروس باعث ایجاد تغییرات ساختاری در ریه ها می شود.
گزارش کامل در مجله eBioMedicine منتشر شده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>