عکسهای ایرانیان در تلاش برای تولید واکسن علیه تاج آخرین خبرها

عکسهای ایرانیان در تلاش برای تولید واکسن علیه تاج  آخرین خبرها


5fb13c447a783_2020-11-15_18-03

عکس تلاش های محققان ایرانی در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای ساخت واکسن تاج منتشر شده است.

تصاویر پس از ساعت ها تحقیق توسط محققان در ساعت 4 صبح گرفته شده است.

سازمان بهداشت جهانی اخیراً 8 سیستم عامل جهانی تولید واکسن تاج در ایران را به طور رسمی در فهرست جهانی واکسن های تاج نامزد ثبت و اعلام کرده است.

تصاویر محققان ایرانی در تلاش برای ساختن واکسن علیه تاج

تصاویر محققان ایرانی در تلاش برای ساختن واکسن علیه تاج

تصاویر محققان ایرانی در تلاش برای ساختن واکسن علیه تاج

عکس تلاش های محققان ایرانی در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای ساخت واکسن تاج منتشر شده است.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fb13c447a783_2020-11-15_18-03

تصاویر پس از ساعت ها تحقیق توسط محققان در ساعت 4 صبح گرفته شده است.

سازمان بهداشت جهانی اخیراً 8 سیستم عامل جهانی تولید واکسن تاج در ایران را به طور رسمی در فهرست جهانی واکسن های تاج نامزد ثبت و اعلام کرده است.

تصاویر محققان ایرانی در تلاش برای ساختن واکسن علیه تاج

تصاویر محققان ایرانی در تلاش برای ساختن واکسن علیه تاج

تصاویر محققان ایرانی در تلاش برای ساختن واکسن علیه تاج

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>