فال روز ، 21 نوامبر 2016
دوست عزیز ، امروز متولد شدی ، تولدت مبارک. سالی که تولد خود را آغاز کردید

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>