فرماندار هرمزگان به دلیل تخریب خانه زن رئیس خانه عذرخواهی کرد آخرین خبرها

فرماندار هرمزگان به دلیل تخریب خانه زن رئیس خانه عذرخواهی کرد  آخرین خبرها


5fb6d3496cb33_2020-11-19-19-19_23-49

پس از رفتار غیرانسانی چندین سرویس شهری شهرداری بندرعباس در هنگام تخریب خانه ای متعلق به خانوار تحت اداره زنان ، استاندار هرمزگان از اهالی استان عذرخواهی و دستور رسیدگی فوری به موضوع را صادر كرد.

فریدون همتی که امروز از جاده های شرقی هرمزگان بازدید می کند و از یک پروژه عظیم ملی نفت در یاسکو و سیریک بازدید می کند ، ساعاتی قبل در مورد تخریب خانه یک زن رئیس خانه در بندرعباس توسط ماموران شهرداری و یک واحد حفاظت مسکن به وی اطلاع داده شد. وی که بلافاصله با شهردار بندرعباس تماس گرفت ، از این اقدام انتقاد کرد و بر لزوم برخورد جدی با عاملان این تصمیم اشتباه و غیر اصولی تأکید کرد.

وی همچنین اظهار داشت که این عمل به ضرر افکار عمومی است و اگرچه اجرای صحیح و صحیح قانون با استفاده از رویکرد و روش امکان پذیر است. متأسفانه اوج بی تدبیری در این زمینه رقم خورده است و عاملان این تصمیم باید محاکمه شوند.

فرماندار هرمزگان گفت: اگرچه نباید هیچگونه اقدام غیرقانونی علیه تصرف اراضی ملی انجام شود ، اما رفتار این چند مقام شهرداری و بی احتیاطی و سهل انگاری در این زمینه کاملاً مشهود است و چهره مقامات شهرداری را که به جای عاملان عذرخواهی می کنند ، لکه دار کرده است.

شهرداری بندرعباس نیز به دستور فرماندار موظف است این خانم افتخاری و فرزندانشان را آرام کند ، این تخلف را جبران کند و کمیته امداد مشکل مسکن این زن و فرزندانش را رصد و حل می کند.

پس از رفتار غیرانسانی چندین سرویس شهری شهرداری بندرعباس در هنگام تخریب خانه ای متعلق به خانوار زنان ، استاندار هرمزگان از ساکنان استان عذرخواهی کرد و دستور رسیدگی فوری به موضوع را صادر کرد.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fb6d3496cb33_2020-11-19-19-19_23-49

فریدن همتی که امروز از جاده های شرق هرمزگان بازدید می کند و از یک پروژه عظیم ملی نفت در یاسکو و سیریک بازدید می کند ، ساعاتی قبل در مورد تخریب خانه زن رئیس خانه در بندرعباس توسط عوامل شهرداری و واحد حفاظت مسکن به وی اطلاع داده شد. وی که بلافاصله با شهردار بندرعباس تماس گرفت ، از این عمل انتقاد کرد و بر لزوم برخورد جدی با عاملان این تصمیم اشتباه و غیر اصولی تأکید کرد.

وی همچنین اظهار داشت که این عمل به ضرر افکار عمومی است و اگرچه اجرای صحیح و صحیح قانون با استفاده از رویکرد و روش امکان پذیر است. متأسفانه اوج بی تدبیری در این زمینه رقم خورده است و عاملان این تصمیم باید محاکمه شوند.

فرماندار هرمزگان گفت: اگرچه نباید هیچگونه اقدام غیرقانونی علیه تصرف اراضی ملی انجام شود ، اما رفتار این چند مقام شهرداری و بی احتیاطی و سهل انگاری در این زمینه کاملاً مشهود است و چهره مقامات شهرداری را لکه دار کرده است. مردم عزیز ، عذرخواهی می کنم.

شهرداری بندرعباس نیز با دستور فرماندار موظف است این خانم افتخاری و فرزندانشان را آرام کند ، این تخلف را جبران کند و کمیته امداد مشکل مسکن این زن و فرزندانش را رصد و حل می کند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>