فریاد “من اشتباه کردم ، من از جنبش حمایت کردم” در برنامه زنده رادیو / کینو | خبر فوری

فریاد "من اشتباه کردم ، من از جنبش حمایت کردم" در برنامه زنده رادیو / کینو |  خبر فوری


5fb56852c2ce3_2020-11-18_22-00

در این ویدئو فائکی ، معاون سابق سازمان تربیت بدنی را مشاهده می کنید که در مورد حمایت خود از روحانی توضیح می دهد.

در این ویدئو فائکی ، معاون سابق سازمان تربیت بدنی را مشاهده می کنید که در مورد حمایت خود از روحانی توضیح می دهد.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fb56852c2ce3_2020-11-18_22-00

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>