فساد مالی دلیل دستگیری شهردار تفرش | آخرین خبرها

فساد مالی  دلیل دستگیری شهردار تفرش |  آخرین خبرها


5fb967addaa60_2020-11-21_22-47

رئیس دادگستری مرکز در مورد دستگیری شهردار تفرش توضیح داد و گفت: پرونده اتهام مالی این مرد به طور کامل در دست بررسی است و جرم نهایی وی هنوز اثبات نشده است.

حجج الاسلام سید عبدالمهدی موسوی افزود: شهردار تفرش روز چهارشنبه به اتهام فساد مالی و همچنین با حکم دادگاه و بازداشت موقت دستگیر شد.

وی ادامه داد: براساس شواهد موجود ، دو تن از مسئولان شهرستان تفرش نیز در این ماجرا دست داشتند و این افراد نیز شنبه 22 آذرماه به دادگاه احضار شدند.

رئیس دادگستری مرکز در مورد دستگیری شهردار تفرش توضیح داد و گفت: پرونده اتهام مالی این مرد به طور کامل در دست بررسی است و جرم نهایی وی هنوز اثبات نشده است.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fb967addaa60_2020-11-21_22-47

حجج الاسلام سید عبدالمهدی موسوی افزود: شهردار تفرش روز چهارشنبه به اتهام فساد مالی و همچنین با حکم دادگاه و بازداشت موقت دستگیر شد.

وی ادامه داد: طبق شواهد موجود ، دو تن از مسئولان شهرستان تفرش نیز در این ماجرا دست داشتند و این افراد نیز روز شنبه اول آذرماه به دادگاه احضار شدند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>