فوری / ترامپ نتایج انتخابات را نمی پذیرد خبر فوری

فوری / ترامپ نتایج انتخابات را نمی پذیرد  خبر فوری


5fa55d5140d42_2020-11-06_17-57

فاکس نیوز تأیید کرده است که ترامپ به دنبال بازشماری آرا است و او قصد ندارد شکست و تسلیم قدرت را بپذیرد.

فاکس نیوز تأیید کرده است که ترامپ به دنبال بازشماری آرا است و او قصد ندارد شکست یا تسلیم قدرت را قبول کند.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fa55d5140d42_2020-11-06_17-57

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>