قیمت جدید خودروهای ایرانی اعلام شد خبر فوری

قیمت جدید خودروهای ایرانی اعلام شد  خبر فوری


5f9e629d8a12c_5f9e629d8a12e

ایران خودرو قیمت های جدیدی برای محصولات خود معرفی کرده است که بر این اساس ارزش پژو پارس LX برای سه ماهه سوم سال به 126 میلیون و 349 هزار تومان رسیده است.

ایران خودرو پس از اخذ مجوز برای افزایش قیمت خودرو در سه ماهه سوم ، قیمت های جدیدی برای محصولات خود معرفی کرده است.

قیمت ایران هودرا

ایران خودرو قیمت های جدیدی را برای محصولات خود ارائه داد كه بر این اساس قیمت پژو پارس ال ایكس برای سه ماهه سوم سال به 126 میلیون و 349 هزار تامان رسید.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5f9e629d8a12c_5f9e629d8a12e

ایران خودرو پس از اخذ مجوز افزایش قیمت خودرو در سه ماهه سوم ، قیمت های جدیدی را برای محصولات خود معرفی کرده است.

قیمت ایران هودرا

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>