لعنت می کنم عاشق شوی آخرین خبرها

لعنت می کنم عاشق شوی  آخرین خبرها


5fb7a84aaddb5_5fb7a84aaddb7

ایران دردی استاد نقاشی ، نویسنده و کارگردان است ، که برخی او را پیرو مکتب سورئالیسم می دانند ، اما سالوادور دالی هرگز سبک درودی را نزدیک به سبک خود نمی داند و درودی را هنرمندی از شرق با ذوق و استعداد بی نهایت توصیف می کند.

ایران درودی ، نقاش مشهور ، خاطرات جالبی از دیدار خود با دختری جوان در فرودگاه مشهد تعریف می کند.

ایران درودی بیش از 60 سال است که در هنر معاصر ایران کار می کند. وی در اول سپتامبر 1961 در مشهد متولد شد. هنرمندی که از رنگ سیاه استفاده نمی کند و به نقاشی نور در کارهایش مشهور است.

این هنرمند تاکنون حدود 100 نمایشگاه انفرادی در تهران و شهرهای مختلف اروپا و آمریکا برگزار کرده است.

ایران درودی نقاش ، نویسنده و کارگردانی است که به نظر برخی پیرو مکتب سورئالیسم است ، اما سالوادور دالی هرگز سبک درودی را نزدیک به سبک خود نمی داند و از درودی به عنوان هنرمندی از شرق با ذوق و استعداد بی نهایت یاد می کند.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

ایران درودی ، نقاش مشهور ، خاطرات جالبی از دیدار خود با دختری جوان در فرودگاه مشهد تعریف می کند.

ایران درودی بیش از 60 سال است که در هنر معاصر ایران کار می کند. وی در اول سپتامبر 1961 در مشهد متولد شد. هنرمندی که از رنگ سیاه استفاده نمی کند و به نقاشی نور در آثار خود مشهور است.

این هنرمند تاکنون حدود 100 نمایشگاه انفرادی در تهران و شهرهای مختلف اروپا و آمریکا برگزار کرده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>