مجوز ساخت 4 داروی گیاهی موثر در درمان تاج آخرین خبرها

مجوز ساخت 4 داروی گیاهی موثر در درمان تاج  آخرین خبرها


5fa25ca288a1d_2020-11-04_11-17

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: علیرغم مقاومت در برابر طب سنتی ، با حمایت و كنترل وزیر بهداشت ایران ، 4 داروی گیاهی م effectiveثر در درمان بیماری عروق كرونر مجاز است.

جلسه ای با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ، وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، رئیس سازمان غذا و دارو و اساتید برجسته طب ایرانی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

محمدرضا شن ساز ، رئیس سازمان غذا و دارو گفت: علی رغم مقاومت در برابر طب سنتی ، با حمایت و نظارت بیشتر دکتر نمکی از طب ایرانی ، 4 داروی گیاهی موثر در درمان تاج مجاز به تولید هستند.

وی با اشاره به برخی ادعاها در مورد استفاده از طب سنتی برای درمان شریان کرونر ، افزود: در برخی موارد گروه هایی که این داروها را تهیه می کنند یا کاملاً دانشگاهی هستند و هیچ تجربه ای در این زمینه ندارند یا کاملاً آزمایشی هستند و با فرهنگ کار دانشگاهی آشنایی ندارند.

شانزاز با اشاره به پتانسیل طب ایرانی خاطرنشان کرد: با حمایت دکتر نمکی حجم مجوزهای گیاهان دارویی و داروهای ایرانی افزایش یافته و حتی داروسازان بزرگ کشور به این حوزه روی آورده اند.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: پس از روند استاندارد سازی داروهای گیاهی و داروهای سنتی ، مشکلات اخذ مجوز برای این داروها برطرف می شود.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: علی رغم مخالفت با طب سنتی ، با حمایت و پیگیری وزیر بهداشت ایران ، 4 داروی گیاهی موثر در درمان بیماری عروق کرونر قلب مجوز گرفته اند.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fa25ca288a1d_2020-11-04_11-17

جلسه ای با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ، وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، رئیس سازمان غذا و دارو و اساتید برجسته طب ایرانی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

محمدرضا شن ساز ، رئیس سازمان غذا و دارو گفت: علی رغم مخالفت با طب سنتی ، با حمایت و نظارت بیشتر از دکتر نمکی از طب ایرانی ، 4 داروی گیاهی موثر در درمان تاج مجوز ساخت دارند.

وی با اشاره به برخی ادعاها برای درمان عروق کرونر در مورد طب سنتی افزود: در برخی موارد گروه هایی که این داروها را تهیه می کنند یا کاملاً دانشگاهی هستند و هیچ تجربه ای در این زمینه ندارند یا کاملاً آزمایشی هستند و با فرهنگ کار دانشگاهی آشنایی ندارند.

شانزاز با اشاره به پتانسیل طب ایرانی خاطرنشان کرد: با حمایت دکتر نمکی حجم مجوزهای گیاهان دارویی و داروهای ایرانی افزایش یافته و حتی داروسازان بزرگ کشور به این حوزه روی آورده اند.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: پس از فرآیند استاندارد سازی داروهای گیاهی و داروهای سنتی ، مشکل اخذ مجوز برای این داروها برطرف می شود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>