محدودیت ها را شروع کنید و به بهشت ​​زهرا حمله کنید!

محدودیت ها را شروع کنید و به بهشت ​​زهرا حمله کنید!


5fb8b42aab33a_2020-11-21_10-01

بی تفاوتی عجیب برخی از مردم به محدودیت ها و جشن های تاجگذاری که بازهم باعث ایجاد ترافیک و میزهای مسافت طولانی شد ، موضوع کارتون مهدی عزیزی در خبرآنلاین شد.

بی تفاوتی عجیب برخی از مردم به محدودیت ها و جشن های تاجگذاری که بازهم باعث ایجاد ترافیک و میزهای مسافت طولانی شد ، موضوع کارتون مهدی عزیزی در خبرآنلاین شد.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fb8b42aab33a_2020-11-21_10-01

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>