مردم یا مقامات چرا پایه های تاج 400 شد؟ | آخرین خبرها

مردم یا مقامات  چرا پایه های تاج 400 شد؟  |  آخرین خبرها


5f9b1f69be414_2020-10-29_23-30

امروزه ، با تلفات ناشی از تاج و فتوحات ثبت شده ، نظرات متناقضی در مورد اینکه چرا بیماری عروق کرونر و مرگ و میر افزایش می یابد ، مطرح می شود.

بر اساس گزارش فوری خبری ، برخی از مقامات وزارت بهداشت انگشت ها را به سمت مردم نشانه رفته و اعلام می کنند که عدم رعایت شوراهای بهداشت در هفته های اخیر و سفرهای گسترده باعث تحولات تلخ این روزها شده است.

با این حال ، دیگران دولت را مقصر می دانند و می گویند اگر دولت زودتر به فکر ایجاد محدودیت های عروق کرونر بود ، ما از آن رنج نمی بردیم.

با این حال ، برخی از متخصصان طب سنتی خلاف این عقیده را دارند. آنها می گویند علت بسیاری از مرگ های این روزها آزمایش و خطا در استفاده از داروهای جدید است!

اما این فرضیه ها هنوز پایان تاریخ نیستند؛ برخی می گویند در زمان ما تحریم ها علیه مواد مخدر و عدم تحویل برخی از داروها منجر به فاجعه شده است.

حال باید ببینیم روند شعله ور شدن تاج در روزهای آینده به کجا خواهد رفت و در روزهای آینده با چه رکوردداران جدیدی روبرو خواهیم شد!

امروزه ، با افزایش تعداد مرگ های ناشی از تاج و فتوحات ثبت شده ، نظرات ضد و نقیضی در مورد افزایش تعداد بیماری های عروق کرونر قلب و مرگ و میر وجود دارد.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

بر اساس یک گزارش فوری خبری ، برخی از مقامات وزارت بهداشت انگشت ها را به سمت مردم نشانه رفته و اعلام می کنند که عدم رعایت شوراهای بهداشت در هفته های اخیر و سفرهای گسترده علت حوادث ناگوار آن روزها بوده است.

با این حال ، دیگران دولت را مقصر می دانند و می گویند اگر دولت زودتر به فکر ایجاد محدودیت های عروق کرونر بود ، ما از آن رنج نمی بردیم.

با این حال ، برخی از متخصصان طب سنتی خلاف این عقیده را دارند. آنها می گویند که علت بسیاری از مرگ های این روزها آزمایش و خطا در استفاده از داروهای جدید است!

اما این فرضیه ها پایان تاریخ نیستند؛ برخی می گویند در زمان ما مواد مخدر و کمبود برخی داروها منجر به فاجعه شده است.

حال باید ببینیم که روند شعله ور شدن تاج در روزهای آینده به کجا خواهد رفت و در روزهای آینده با چه رکوردداران جدیدی روبرو خواهیم شد!

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>