مردی که به خاندان عصمت و طهارت (ع) توهین کرده بود در مشهد دستگیر شد | خبر فوری

مردی که به خاندان عصمت و طهارت (ع) توهین کرده بود در مشهد دستگیر شد |  خبر فوری


5fa461cb2f1f6_2020-11-06_00-04

با اعلام عدالت خراسان رضوی در مشهد فردی را دستگیر کرد که به خانواده عصمت و طهارت (علیهم السلام) توهین کرده بود.

دادگستری خراسان رضوی با انتشار بیانیه از دستگیری مردی که با عصمت و طهارت به خانواده به خانواده توهین کرد ، خبر داد.

بر این اساس ، به دستور دادستان و انقلاب ، هاراسان رضوی فردی دستگیر شد که به مکان مقدس خانواده عصمت و طهارت (ANP) توهین کرده بود.

به دستور دادستان مشهد ، شخصی به نام “RT” هرکس به حرم اهل بیت عصمت ، طهارت و مقدسات مذهبی در فضای مجازی توهین کند ، توسط دستگاه قضایی دستگیر شد.

در همین راستا پرونده ویژه ای در دادسراهای عمومی و انقلاب مشهد تشکیل شد که در دست بررسی است.

با اعلام عدالت خراسان رضوی در مشهد فردی را دستگیر کرد که به خانواده عصمت و طهارت (علیهم السلام) توهین کرده بود.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fa461cb2f1f6_2020-11-06_00-04

دادگستری خراسان رضوی با انتشار بیانیه از دستگیری مردی که با عصمت و طهارت به خانواده به خانواده توهین کرد ، خبر داد.

بر این اساس ، به دستور دادستان و انقلاب ، هاراسان رضوی فردی دستگیر شد که به مکان مقدس خانواده عصمت و طهارت (ANP) توهین کرده بود.

به دستور دادستان مشهد ، شخصی به نام “RT” هرکس به حرم اهل بیت عصمت ، طهارت و مقدسات مذهبی در فضای مجازی توهین کند ، توسط دستگاه قضایی دستگیر شد.

در همین راستا پرونده ویژه ای در دادسراهای عمومی و انقلاب مشهد تشکیل شد که در دست بررسی است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>