مقایسه جهان حسین موسوی با تناقض ترامپ | آخرین خبرها

مقایسه جهان حسین موسوی با تناقض ترامپ |  آخرین خبرها


5fb9593f8e93a_2020-11-21_21-45

روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز ، وابسته به سازمان تبلیغات ، با استناد به اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره تقلب در انتخابات سال 2020 ، عکس ویژه ای از میرحسین موسوی و دونالد ترامپ را در صفحه نخست شماره امروز منتشر کرد.

تهران تایمز با تهیه عکسی از مهندسین میر حسین موسوی و دونالد ترامپ ، با عنوان “دو ادعای مشابه – کل جهان” با اشاره به وقایع انتخابات ریاست جمهوری سال 1988 که توسط محمود احمدی نژاد پیروز شد ، عنوان خود را عنوان کرد “

گفتنی است سازمان تبلیغات اسلامی مالک این روزنامه ، روزنامه تهران تایمز و مدیر روزنامه تهران تایمز نیز رئیس خبرگزاری مهر است.

روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز ، وابسته به سازمان تبلیغات ، با استناد به اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره تقلب در انتخابات سال 2020 ، عکس ویژه ای از میرحسین موسوی و دونالد ترامپ را در صفحه نخست شماره امروز منتشر کرد.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fb9593f8e93a_2020-11-21_21-45

تهران تایمز با تهیه عکسی از مهندسین میر حسین موسوی و دونالد ترامپ ، با عنوان “دو ادعای مشابه – کل جهان” با اشاره به وقایع انتخابات ریاست جمهوری سال 1988 که توسط محمود احمدی نژاد پیروز شد ، عنوان خود را عنوان کرد “

گفتنی است سازمان تبلیغات اسلامی مالک این روزنامه ، روزنامه تهران تایمز و مدیر روزنامه تهران تایمز نیز رئیس خبرگزاری مهر است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>