ملانیا ترامپ در فلوریدا به تنهایی رأی داد! | آخرین خبرها

ملانیا ترامپ در فلوریدا به تنهایی رأی داد!  |  آخرین خبرها


5fa17e4927f8c_5fa17e4927f8e

تصویر ملانیا ترامپ بانوی اول که شخصاً در پالم بیچ فلوریدا رأی می دهد بسیار محبوب شده است.

به گزارش گاردین ، ​​ملانیا ترامپ ، همسر دونالد ترامپ ، شخصاً و فقط در فلوریدا رأی داد. ترامپ خود چند روز پیش رأی داد و در کاخ سفید در واشنگتن است.

تصویر ملانیا ترامپ بانوی اول که شخصاً در پالم بیچ فلوریدا رأی می دهد بسیار محبوب شده است.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fa17e4927f8c_5fa17e4927f8e

به گزارش گاردین ، ​​ملانیا ترامپ ، همسر دونالد ترامپ ، شخصاً و فقط در فلوریدا رأی داد. ترامپ خود چند روز پیش رأی داد و در کاخ سفید در واشنگتن است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>