من بایدن را نمی شناسم | آخرین خبرها

من بایدن را نمی شناسم |  آخرین خبرها


5fbac8d55ba71_2020-11-22_23-53

رئیس جمهور روسیه گفته است که آمادگی تشخیص جودن را به عنوان رئیس جمهور منتخب ندارد زیرا ترامپ وی را به رسمیت نشناخته است.

ولادیمیر پوتین اظهار داشت که آماده نیست جو بایدن را به عنوان رئیس جمهور منتخب به رسمیت بشناسد زیرا ترامپ وی را به رسمیت نشناخته است.

رئیس جمهور روسیه که هنوز پیروزی بایدن را تبریک نگفته است ، گفت: ما با همه کسانی که اعتماد مردم آمریکا را جلب کرده اند کار خواهیم کرد.

رئیس جمهور روسیه گفته است که آمادگی تشخیص جابیدن را به عنوان رئیس جمهور منتخب ندارد زیرا ترامپ وی را به رسمیت نشناخته است.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fbac8d55ba71_2020-11-22_23-53

ولادیمیر پوتین اظهار داشت که آماده نیست جو بایدن را به عنوان رئیس جمهور منتخب به رسمیت بشناسد زیرا ترامپ وی را به رسمیت نشناخته است.

رئیس جمهور روسیه که هنوز پیروزی بایدن را تبریک نگفته است ، گفت: ما با همه کسانی که اعتماد مردم آمریکا را جلب کرده اند کار خواهیم کرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>