موقعیت مکانی وسایل نقلیه زرهی لشکر زرهی شانزدهم کازوین در نزدیکی مرزهای شمال غربی | آخرین خبرها

موقعیت مکانی وسایل نقلیه زرهی لشکر زرهی شانزدهم کازوین در نزدیکی مرزهای شمال غربی |  آخرین خبرها


5fa45153a0a85_5fa45153a0a8a

تعدادی از خودروها و تجهیزات زرهی پایگاه عملیاتی لشکر 16 زرهی کازوین به منظور تقویت و تثبیت امنیت مرزهای شمال غربی کشور به این مناطق مرزی اعزام شدند.

بخشی از خودروهای زرهی پایگاه عملیاتی لشکر 16 زرهی کازوین با استفاده از تعدادی خودرو و تانک توسط ارتش با حضور جانشین فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران و سرتیپ علی پورا و نمایندگان استان ساخته و بهینه سازی شد. ارسال شد.

جانشین فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه این مراسم با اشاره به نقش نیروهای مسلح در امنیت گفت: خط قرمز نیروهای مسلح امنیت و آسایش ملت ایران و نیروهای مسلح است تا از این دو م importantلفه مهم در همه جا پشتیبانی کند. و در کسری از زمان آنها برای بازی در میدان حضور خواهند داشت.

سرتیپ دوم حسن علیپور تأکید کرد: “به عنوان بخشی از این مأموریت ، سرعت و کیفیت وسایل نقلیه سنگین این نیرو که در مراکز تحقیق و بهینه سازی ارتش تولید و به روز شده اند ، ارزیابی خواهد شد.”

تعدادی از خودروها و تجهیزات زرهی پایگاه عملیاتی لشکر 16 زرهی کازوین به منظور تقویت و تثبیت امنیت مرزهای شمال غربی کشور به این مناطق مرزی اعزام شدند.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fa45153a0a85_5fa45153a0a8a

بخشی از خودروهای زرهی پایگاه عملیاتی لشکر 16 زرهی کازوین با استفاده از تعدادی خودرو و تانک توسط ارتش با حضور جانشین فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران و سرتیپ علی پورا و نمایندگان استان ساخته و بهینه سازی شد. ارسال شد.

جانشین فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه این مراسم با اشاره به نقش نیروهای مسلح در امنیت گفت: خط قرمز نیروهای مسلح امنیت و آسایش ملت ایران و نیروهای مسلح است تا از این دو م importantلفه مهم در همه جا پشتیبانی کند. و در کسری از زمان آنها برای بازی در میدان حضور خواهند داشت.

سرتیپ دوم حسن علیپور تأکید کرد: “به عنوان بخشی از این مأموریت ، سرعت و کیفیت وسایل نقلیه سنگین این نیرو که در مراکز تحقیق و بهینه سازی ارتش تولید و به روز شده اند ، ارزیابی خواهد شد.”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>