نتیجه محدودیت ها سه هفته دیگر مشخص خواهد شد آخرین خبرها

نتیجه محدودیت ها سه هفته دیگر مشخص خواهد شد  آخرین خبرها


5fb55dd7f297a_2020-11-18_21-15

رحمانی فضلی وزیر کشور گفت: با مجموعه آزمایشات سریع و افزایش تعداد آزمایشات روزانه به 100000 آزمایش ، تعداد بیماران در روزهای آینده افزایش می یابد. افزایش تعداد آزمایشات روزانه می تواند تعداد بستری شدن در بیمارستان را کاهش دهد.

رحمانی فضلی وزیر کشور گفت: با مجموعه آزمایشات سریع و افزایش تعداد آزمایشات روزانه به 100000 آزمایش ، تعداد بیماران در روزهای آینده افزایش می یابد. افزایش تعداد آزمایشات روزانه می تواند تعداد بستری شدن در بیمارستان را کاهش دهد.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>