نماینده شهربک در مجلس اعتصاب غذا کرد خبر فوری

نماینده شهربک در مجلس اعتصاب غذا کرد  خبر فوری


5fb0dad669605_5fb0dad669608

یکی از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در سخنرانی خود بین دستورات جلسه و اعتصاب غذا را در دفتر کار خود اعلام کرد و گفت: “این کار را برای حمایت از نیازمندان به نان و کسانی که رنج می کشند و به دلیل عدم صداقت برخی مقامات انجام می دهم. .

مصطفی رضا حسینی قطب آبادی امروز (یکشنبه) در یک جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در سخنرانی بین دستورات انتقاد از اوضاع اقتصادی ، گفت: “مردم می گویند وقتی ربا معرفی شد و دستور خدا ، قرآن و دین در آنها “. نادیده گرفته شد بانک ها پول مردم را جمع کردند و آنها را با همان پول به مردم وام دادند ، و آنها سودهای کلانی کسب کردند و تاخیر و جریمه هایی را دریافت کردند که باعث سقوط اقتصاد و اسلام بدنام شد.

نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم می گویند جبهه های اصولگرا و اصلاح طلب اختلافات خانوادگی ایجاد کرده و همچنان به دنبال برادر شوهر و پدر و مادر برای منافع شخصی و حزبی هستند و به بدن کشور آسیب می رسانند. .

یکی از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ، با بیان اینکه مبارزان ، آزادگان و خانواده های شهدا دوست ندارند ، گفت: “آنها باید محاکمه شوند.” ما نباید اجازه دهیم که جانبازان و آزادگان برای مطالبه حقوق خود دور هم جمع شوند. آنها سالها پیش برای دفاع از میهن خود جنگیدند و امروز باید از بیکاری فرزندانشان شرمنده شوند.

رضا حسینی خطاب به مقام معظم رهبری گفت: امروز در کشور سیم خاردار برای هیچ چیز ریخته نشده است تا اشیا valu با ارزش نتوانند از آن عبور کنند. امروز زمینه های تجمل و ثروت کاشته شده است تا فقیر و وارثان اصلی انقلاب را تحت سلطه خود درآورد.

وی تأکید کرد که جنگ هنوز به پایان نرسیده است ، دیروز با دشمنان خارجی ، و امروز هم با دشمنان خارجی و هم با دشمنان داخلی.

نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود ، از نشست و اعتصاب غذا در دفتر خود خبر داد و از خانواده اش عذرخواهی کرد و گفت: من به عنوان یک سرباز استان کار را انجام می دهم.

یکی از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در سخنرانی خود بین دستورات جلسه و اعتصاب غذا را در دفتر خود اعلام کرد و گفت: “من این کار را برای حمایت از نیازمندان به نان و کسانی که رنج می کشند و به دلیل عدم صداقت برخی از مقامات انجام می دهم.” .

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fb0dad669605_5fb0dad669608

مصطفی رضا حسینی قطب آبادی امروز (یکشنبه) در یک جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در سخنرانی بین دستورات انتقاد از اوضاع اقتصادی ، گفت: “مردم می گویند وقتی ربا معرفی شد و دستور خدا ، قرآن و دین در آنها “. نادیده گرفته شد بانک ها پول مردم را جمع کردند و آنها را با همان پول به مردم وام دادند ، و آنها سودهای کلانی کسب کردند و تاخیر و جریمه هایی را دریافت کردند که باعث سقوط اقتصاد و اسلام بدنام شد.

نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم می گویند جبهه های اصولگرا و اصلاح طلب اختلافات خانوادگی ایجاد کرده و همچنان به دنبال برادر شوهر و پدر و مادر برای منافع شخصی و حزبی هستند و به بدن کشور آسیب می رسانند. .

یکی از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ، با بیان اینکه مبارزان ، آزادگان و خانواده های شهدا دوست ندارند ، گفت: “آنها باید محاکمه شوند.” ما نباید اجازه دهیم که جانبازان و آزادگان برای مطالبه حقوق خود دور هم جمع شوند. آنها سالها پیش برای دفاع از میهن خود جنگیدند و امروز باید از بیکاری فرزندانشان شرمنده شوند.

رضا حسینی خطاب به مقام معظم رهبری گفت: امروز در کشور سیم خاردار برای هیچ چیز ریخته نشده است تا اشیا valu با ارزش نتوانند از آن عبور کنند. امروز زمینه های تجمل و ثروت کاشته شده است تا فقیر و وارثان اصلی انقلاب را تحت سلطه خود درآورد.

وی تأکید کرد که جنگ هنوز به پایان نرسیده است ، دیروز با دشمنان خارجی ، و امروز هم با دشمنان خارجی و هم با دشمنان داخلی.

نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود ، از نشست و اعتصاب غذا در دفتر خود خبر داد و از خانواده اش عذرخواهی کرد و گفت: من به عنوان یک سرباز استان کار را انجام می دهم.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>