هر توافق نامه ای برای اطمینان از بقای اسرائیل محکوم به شکست است

[ad_1]


Hodjatales سید ابراهیم رئیسی در پایان مأموریت عدنان محمود ، سفیر جمهوری عربی سوریه در ایران

[ad_2]