هندی ها بدین ترتیب مردگان را در تاج به خاک می سپارند / عکس | آخرین خبرها

هندی ها بدین ترتیب مردگان را در تاج به خاک می سپارند / عکس |  آخرین خبرها


5fb7c97127b64_2020-11-20_17-19

مراسم خاکسپاری پای تاج در دهلی ، هند را مشاهده کنید.

به تاج پای تشییع جنازه در دهلی ، هند مراجعه کنید.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fb7c97127b64_2020-11-20_17-19

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>