هواشناسی 96 ساعت قبل از انعطاف پذیری و آلودگی هوا ، اورژانس دانشگاه علوم پزشکی را اعلام کرد

هواشناسی 96 ساعت قبل از انعطاف پذیری و آلودگی هوا ، اورژانس دانشگاه علوم پزشکی را اعلام کرد


5fa31d6a8ad03_2020-11-05_01-00

در آخر مدیرکل اداره مبارزه با بحران خوزستان با اشاره به شهرهای آلوده طی چند روز گذشته افزود: 6 شهر اهواز ، ماهشهر و شادگان در وضعیت قرمز آلودگی هوا قرار داشتند و شهرهای آبادان ، دسفول و کارون در شرایط نارنجی قرار داشتند.

براساس یک خبر فوری ، امید ابن عباس امروز در جلسه کارگروه اضطراری آلودگی هوا در خوستان که در اتاق جلسات اداره کل اوضاع بحران خوزستان برگزار شد ، اظهار داشت: ممکن است عنوان دبیر کارگروه مصاحبه شود و سایر ارگان ها از نظرات در مورد این موضوع

وی اظهار داشت: در جلسه کارگروه اضطراری آلودگی هوا هنوز خلا وجود دارد که اداره کل حفاظت از محیط زیست به عنوان دبیر کارگروه باید در صورت بالاتر رفتن میزان آلودگی هوا از سطح نارنجی و همچنین مشخصات دستگاه را به فرمانداری و فرمانداران شهرهای آسیب دیده اطلاع دهد. . شرایط ارزیابی را ارائه دهید و گزارش را به دولت استانداری خوزستان ارائه دهید.

مدیرکل اداره مبارزه با بحران خوزستان با بیان اینکه در آیین نامه قانون هوای پاک مسئولیت کلیه دستگاه ها در موارد اضطراری مشخص شده است ، تأکید کرد: طبق قانون ، اداره کل هواشناسی موظف است 96 ساعت قبل از دانشگاه موارد اضطراری را به دانشگاه علوم پزشکی پزشکی اعلام کند. با داشتن شاخص های فنی و در صورت عدم شرایط مناسب برای سلامتی انسان ، تصمیم لازم را اتخاذ و به استاندار و محیط زیست اطلاع دهید.

عباس گفت: “برای اطلاع رسانی در موارد اضطراری با آلودگی هوا ، به غیر از استفاده از فضای مجازی و رسانه های رسمی ، از اپراتورهای تلفن همراه می توان برای سرعت بخشیدن به اطلاعات و آگاهی در مورد همه اقشار استفاده کرد.”

سرانجام مدیرکل اداره مبارزه با بحران خوزستان با اشاره به شهرهای آلوده طی چند روز گذشته افزود: 6 شهر اهواز ، ماهشهر و شادگان در وضعیت قرمز آلودگی هوا قرار داشتند و شهرهای آبادان ، دسفول و کارون در شرایط نارنجی قرار داشتند.

برای محاسبه هر ایرانی + 600 جزئیات + جزئیات وارد کنید
یارانه نقدی جدیدی به حساب های خانواده + داده و مبلغ سپرده پرداخت کنید

آلودگی هوا کارگروه هواشناسی دانشگاه علوم پزشکی هوستون خوزستان برنا خوزستان مدیریت بحران خوزستان

سرانجام مدیرکل دولت ضد بحران خوزستان با اشاره به شهرهای آلوده طی چند روز گذشته افزود: 6 شهر اهواز ، ماهشهر و شادگان در وضعیت قرمز آلودگی هوا قرار داشتند و شهرهای آبادان ، دسفول و کارون در شرایط نارنجی قرار داشتند.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fa31d6a8ad03_2020-11-05_01-00

براساس یک خبر فوری ، امید ابن عباس امروز در جلسه کارگروه اضطراری آلودگی هوا در خوستان که در اتاق جلسات اداره کل اوضاع بحران خوزستان برگزار شد ، اظهار داشت: ممکن است عنوان دبیر کارگروه مصاحبه شود و سایر ارگان ها از نظرات مربوط به موضوع

وی اظهار داشت: در جلسه کارگروه موارد اضطراری آلودگی هوا هنوز خلا وجود دارد که در صورت افزایش آلودگی هوا از سطح نارنجی ، اداره اصلی محیط زیست به عنوان دبیر کارگروه باید به فرمانداری و فرمانداران شهرهای آسیب دیده اطلاع دهد. شرایط ارزیابی را فراهم کرده و گزارش را به استانداری خوزستان ارائه دهید.

مدیرکل اداره مبارزه با بحران خوزستان با بیان اینکه در آیین نامه قانون هوای پاک مسئولیت کلیه دستگاه ها در مواقع اضطراری مشخص شده است ، تأکید کرد: بر اساس این قانون ، اداره کل هواشناسی موظف است 96 ساعت قبل از پایداری و آلودگی هوا این موضوع را به دانشگاه علوم پزشکی اعلام کند. دانشگاه باید شرایط را مطابق با شاخص های فنی بررسی کند و در صورت عدم شرایط مناسب برای سلامتی انسان ، تصمیم لازم را اتخاذ و فرماندار و محیط زیست را مطلع سازد.

عباس گفت: “برای اطلاع رسانی در موارد اضطراری با آلودگی هوا ، به غیر از استفاده از فضای مجازی و رسانه های رسمی ، از اپراتورهای تلفن همراه می توان برای سرعت بخشیدن به اطلاعات و آگاهی در مورد همه اقشار استفاده کرد.”

در پایان مدیرکل اداره مبارزه با بحران خوزستان با اشاره به شهرهای آلوده طی چند روز گذشته افزود: 6 شهر اهواز ، ماهشهر و شادگان در وضعیت آلودگی هوای قرمز قرار داشتند و شهرهای آبادان ، دسفول و کارون نیز در شرایط نارنجی قرار داشتند.

برای محاسبه هر ایرانی + 600 جزئیات + جزئیات وارد کنید
یارانه نقدی جدیدی به حساب های خانواده + داده و مبلغ سپرده پرداخت کنید

آلودگی هوا کارگروه هواشناسی دانشگاه علوم پزشکی هوستون خوزستان برنا خوزستان مدیریت بحران

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>