واکنش دادگستری به خبر برکناری قاضی صلواتی خبر فوری

واکنش دادگستری به خبر برکناری قاضی صلواتی  خبر فوری


5fb6b697cedea_2020-11-19-19-19_21-46

مدیر آژانس خبری قضایی در پیامی توئیتری خروج قاضی صلواتی از دادگاه انقلاب را انکار کرد.

مهدی کشت دردار در حساب توئیتر خود نوشت: ” .

مدیر آژانس خبری قوه قضائیه در پیامی توئیتری خروج قاضی صلواتی از دادگاه انقلاب را تکذیب کرد.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fb6b697cedea_2020-11-19-19-19_21-46

مهدی کشت دردار در حساب توئیتر خود نوشت: ” .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>