پرداخت های معیشتی در 4 ماه آخر سال انجام می شود آخرین خبرها

پرداخت های معیشتی در 4 ماه آخر سال انجام می شود  آخرین خبرها

[ad_1]

5fc00f6e349d4_2020-11-26_23-56

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دولت منابع مالی کافی برای پرداخت سطح معیشت به مردم در چهار ماه گذشته امسال را دارد و این طرح در کشور اجرا می شود.

علی نیکزاد در خراسان شمالی به خبرنگاران گفت: بسته های زندگی مورد تأیید و مطلوب نمایندگان ، 120 هزار تامان برای 20 میلیون نفر و 60 هزار تامان برای 40 میلیون نفر است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی کل منابع مورد نیاز برای اجرای بسته مسکن مصوب مجلس در چهار ماه آخر سال جاری را 20 هزار میلیارد تن عنوان کرد و گفت: به نظر می رسد دولت منابع لازم برای انجام این کار را دارد.

وی با توجه به ارزیابی منابع لازم برای اجرای بسته معیشتی دولت تصریح کرد: دولت برای چهار ماه گذشته امسال قرار است به ازای هر نفر 30 میلیون نفر پرداخت کند که در مجموع 12 هزار میلیارد تن است. مشمول.

نیکزاد گفت: بر اساس این دو مبلغ به نظر می رسد دولت منابع مالی دارد و اجرای این طرح با توافق دولت و مجلس صورت می گیرد و در کشور اجرا می شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دولت منابع مالی کافی برای پرداخت سطح معیشت به مردم در چهار ماه گذشته امسال را دارد و این طرح در کشور اجرا می شود.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fc00f6e349d4_2020-11-26_23-56

علی نقضاد در جمع خبرنگاران در خراسان شمالی گفت: بسته های زندگی مورد تأیید و مطلوب نمایندگان برای هر 20 میلیون نفر 120 هزار تومان و برای هر 40 میلیون نفر 60 هزار تومان است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی کل منابع مورد نیاز برای اجرای طرح معیشت مصوب مجلس در چهار ماه آخر سال جاری را 20 هزار میلیارد تن عنوان کرد و گفت: به نظر می رسد دولت منابع لازم برای انجام این کار را دارد. .

وی با توجه به ارزیابی منابع لازم برای اجرای بسته معیشتی دولت تصریح کرد: دولت برای چهار ماه گذشته امسال قرار است به ازای هر نفر 30 میلیون نفر پرداخت کند که در مجموع 12 هزار میلیارد تن است. مشمول.

نیکزاد گفت: بر اساس این دو مبلغ به نظر می رسد دولت منابع مالی دارد و اجرای این طرح با توافق دولت و مجلس صورت می گیرد و در کشور اجرا می شود.

[ad_2]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>