پزشکی نبوی چیست؟ چند داستان که 95٪ آنها تأیید نشده اند؟ / فیلم | خبر فوری

پزشکی نبوی چیست؟  چند داستان که 95٪ آنها تأیید نشده اند؟  / فیلم |  خبر فوری


5fad8f142a0d2_2020-11-12_23-07

ویدئوی کمتر شناخته شده ای از آیت الله جوادی آملی منتشر شده است که در آن وی صریحاً از آنچه توسط گروهی به نام “طب اسلامی” تبلیغ می شود انتقاد می کند.

ویدئوی کمتر شناخته شده ای از آیت الله جوادی آملی منتشر شده است که در آن وی صریحاً از آنچه توسط گروهی به نام “طب اسلامی” تبلیغ می شود انتقاد می کند.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>