پمپئو: ما 70 میلیارد دلار ایران را از دست دادیم
مایک پمپئو در مقدمه گزارش سه ماهه خود درباره وضعیت فشار بر مردم ایران گفت که تاکنون این کشور از دستیابی به این امر جلوگیری کرده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>